Kvinner verden over sliter med sykdommer som ikke blir tatt på alvor. Det virker som det å ha vondt er normalt ifølge holdningene til legene. Det å slite med sykdom som endometriose, polycystisk ovariesyndrom (PCOS) og lignende er langt fra normalen spør du meg.

Forskerne har glemt kvinnehelsen når de driver på med sitt arbeid. Det er i hvert fall bortprioritert. Realiteten er at sykdommer som dette er svært lite forsket på. Kvinnesykdommer burde fram i dagens lys. Det er nemlig sånn at omtrent 15 prosent av alle kvinner har PCOS og omtrent ti prosent har endometriose. Dette er altfor høye tall. Derfor er det svært alvorlig at forskningen er så mangelfull som den er. Dersom en kvinne drar på legekontoret med smerte sentrert rundt underlivet, er det ofte sånn at legen ikke har god nok kompetanse om det. Svært få leger vil ta disse smertene på alvor. Jeg vet selv av flere som har vært hos lege med kraftige uutholdelige mensensmerter og har fått beskjed om å bite tennene sammen og ta seg en Paracet. Er det virkelig sånn vi skal ha det?

Arbeidet som endriometriseforeningen driver med er en meget viktig samfunnsoppgave jeg som feminist, kvinne og fremtidig politiker setter pris på. I april 2021 snakket helseministeren om at hun skulle få ned diagnosetiden for alle med endometriose, men jeg lurer på når dette skal faktisk bli handling og ikke bare ord. Nå haster det. Vi er nødt til å ta kvinners helse på alvor. 1 av 10 sliter med dette. 1 av 10 plages med smerter og har en udiagnosert diagnose. I 2021 sa Ingvild Kjerkol i en debatt med tidligere helseminister Bent Høie «disse pasientene har venta fryktelig lenge» 260.000 kvinner venter fortsatt!

Det frustrerer meg at problemer knyttet til kvinnehelse ikke blir tatt seriøst. Det plager meg at kvinner landet og verden over er nødt til å ta til sterke smertestillende for å komme seg igjennom hverdagen. I Norge er endometriose en like vanlig sykdom som diabetes. Det tar omtrent sju år før en får stilt diagnose, dette er bekymringsfullt. Vi i Norge har enda ikke fått på plass et velfungerende system som kan ta denne pasientgruppen på alvor, nå er det på høy tid at vi får et kompetansesenter som fokuserer på kvinnehelse også.

Jeg bekymrer meg for mine kvinnelige venners livskvalitet. Kvinners helse må tas på alvor før flere kvinner blir rammet med lignende diagnoser. Det virker nesten som om at kvinners helse er fortrengt og glemt bort. Jeg krever handling nå.