Aasmund Olavsson Vinje er kjent for utsagnet som at «kunnskap skal styre rike og land». Anne-Brit Skjetne stiller et alvorlig spørsmål om så er tilfelle når verdalsordfører Fikse tar initiativ til å avverne og bygge ut deler av Verdalsvassdraget.

Jeg må få stille noen spørsmål direkte til ordføreren dersom en skånsom utbygging vil omfatte Dillfossen. Kjenner du kartleggingene av den unike botanikken i Dillfossen?

Les også

La elva leve fritt

Hvordan skal en tørrlegging av Inna nedenfor fossen gagne laksen, når dette er et av de beste gyteområdene for laks i vassdraget? Vet du hvor mange arter med innsekter som vil bli truet ved en utbygging av fossen? Denne lista med spørsmål kan gjøres lang, men hovedspørsmålet er, hva skal til for at ordføreren skifter mening og dermed vil la elva og fossen leve?

Noe «positivt» vil det vel være med utbygging som også omfatter Innsvatnet. Hytteeierne i området vil da i perioder kunne gå tørrskodd over vannet, mens de i andre perioder kan fiske fra verandaen på hytta.

Det initiativet ordfører Fikse tar i denne saken, gir støtte til de mange som hevder at Senterpartiet ikke kan kalles et grønt parti. Senterpartiet er heller et særinteresseparti som fremmer forbruk av grønn natur til næringsformål, her er det pengene som teller, ikke kunnskap om og hensyn til naturmangfold.