Gå til sidens hovedinnhold

Lærerspesialister gir bedre undervisning

Mari Holm Lønseth, stortingsrepresentant (H)

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

En god skole er viktig for at alle barn skal lære seg å lese, skrive og regne skikkelig. For at alle barn skal kunne få like muligheter trenger vi mer kunnskap og mestring i skolen. Noe av det viktigste for barns mestring og læring er gode lærere. Med Høyre i regjering har vi fått på plass et skikkelig lærerløft. Flere får videreutdanning, det er stilt kompetansekrav og det er innført en egen mastergrad for lærere, for å nevne noe.

Samfunnet stiller strengere krav til kunnskap, og det er viktig at også lærerprofesjonen får mulighet til å fordype seg i faget sitt og ha flere karriereveier i klasserommet. For mange lærere er den eneste karriereveien i skolen å ta på seg administrative oppgaver i skoleledelsen, selv om det de egentlig brenner for er god pedagogisk undervisning.

Dette er en av årsakene til at Høyre i regjering har innført lærerspesialister. I dag er det omtrent 1200 lærerspesialister i skolen. I 2022 er målet at 3000 er lærerspesialister. Lærespesialistordningen gjelder på mange fagfelt: realfag, norsk (med særlig vekt på lese- og skriveopplæring), praktiske og estetiske fag, begynneropplæring 1-4 klasse, yrkesfag, digital kompetanse, spesialpedagogikk blant annet. Dette er kompetanse vi trenger i norsk skole. Vi er særlig opptatt av å få flere spesialister i begynneropplæring. Tidlig innsats i skolen er avgjørende for å gi barn en god start og gode forutsetninger for fremtiden. Vi har stilt krav om at elever som henger etter i lesing, skriving og regning i 1-4. klasse skal få intensivopplæring. Da trenger flere skoler mer kompetanse om de yngste elevene, slik at de opplever mestring.

De aller fleste lærerne som har tatt lærerspesialistutdanningen er fornøyde: I en NIFU-evaluering ser vi at:

  • Fire av fem opplever at utdanningen har gitt et godt utgangspunkt for refleksjon over egen praksis
  • Tre av fire mener utdanningen har gjort de mer motiverte for jobben som lærerspesialist, og
  • Tre av fem mener de har blitt bedre til å undervise.

Dyktige lærere og lærerspesialistordningen er viktig å gi barn en god skole. Denne ordningen vet vi venstresiden vil fjerne om de kommer til makta. Høyre mener elevene fortjener bedre. Vi trenger flere lærerspesialister, mer etter- og videreutdanning til lærere og mer kunnskap i skolen.

Kommentarer til denne saken