Årsmøteuttalelse fra Forradal Arbeiderlag 20. januar 2022:

Vinterens strømkrise med rekordhøye strømpriser særlig på sør og østlandet har fått stor oppmerksomhet.

Utenlansdkabler, Acer og støtteordninger er diskutert jevnlig i media og på Stortinget.

Vi registerer at når lederen av Stortingets energi- og miljøkomite fra Ap nylig åpnet for å vurdere kraftutbygging i vernede vassdrag, fikk han støtte fra både Senterpartiet, Høyre og Frp.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) slår fast at utbygging av vernede vassdrag kun skal vurderes i de tilfellene der flomdemping er formålet.

Vår krystallklare beskjed fra Forras bredde er:Lætt Forra vårrå!