Gå til sidens hovedinnhold

Legelønningene i Steinkjer

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

På «utallige» oppfordringer skriver jeg for å presisere saken om økning av legelønningene som skal legges fram for kommunestyret.

Steinkjer har fått flere nye, flinke leger som vi håper vil rotfeste seg i byen. Dessverre har vi ikke fått så mange nye at de har erstattet antall leger som har pensjonert seg.

Det utdannes for få leger i Norge. De som utdannes har dessverre også en tendens til søke seg dit det er flest fra før. Dette må vi gjøre noe med når vi kommer i Regjering.

Saken er som følger:

  1. Det legges fram forslag for kommunestryret om at hver lege skal få økt sitt basistilskudd med ca 450 000 kr.
  2. Dette gjøres for å vinne konkurransen med andre kommuner slik at legene kommer til Steinkjer i stedet for til andre kommuner rundt oss.Dette vil koste Steinkjer kommune ca. 4,4 millioner i året.
  3. Jeg og Steinkjer SV er uenige i at kommunen skal brukes over 4 millioner i tillegg til de lønninger og godtgjørelser legene har fra før. Legestanden utgjør en lønnsadel i alle kommuner og det rimer ikke med SVs politikk å bruke av kommunebudsjettet for å øke rikdommen til en gruppe som har en lønn på ca 1,5 million fra før.
  4. Dersom det på grunn av disse millionene skulle lykkes å få en lege til å søke seg til Steinkjer i stedet for Snåsa, Frosta eller Grong er det slett ikke noe å være stolt av.

Steinkjer SV har tapt mange kamper for de svakeste gruppene, som trenger pengene og tiltakene mest i kommunen. Dersom kommunen har penger, skal de brukes til de som trenger dem. Ett av mange eksempel: Det var ti miljøterapeutstillinger i skolene, nå er de redusert til 8,7.

På møtet i hovedutvalget for helse og omsorg snakket både Ap og Sp for at denne innstillingen om lønnsøkning skal velsignes i kommunestyret. Meget skuffende. Godt valg.

Kommentarer til denne saken