I et stort sett meget godt innlegg i Trønderdebatt den 3. januar beskriver Snorre Valen en del av hovedproblemene mange av NAVs brukere sliter med, nemlig den manglende tilliten. Så konkluderer Valen med at løsningen er å legge ned NAV og gå tilbake til den tredelingen som var tidligere. Det Valen ikke tar tak i sitt innlegg er hvordan en slik grunnleggende mistillit har oppstått. Det er jo slik at vi må finne årsaken til problemet for å kunne gjøre noe med det.

Les også

En overmoden debatt: Legg ned NAV.

Etter mitt syn er en av de viktigste årsakene til det manglende tillitsforholdet den retorikken og politikken som har vært ført i mange år, under flere regjeringer med ulik sammensetning. Den såkalte «arbeidslinja» har bidratt til å mistenkeliggjøre folk som trenger hjelp. Verbet «å nave» har blitt et allment ord som en følge av dette. Det har blitt legitimt i store deler av samfunnet å se ned på folk som trenger hjelp. De blir sett på som en byrde i stedet for en uutnyttet ressurs for samfunnet.

Her har de fleste partiene bidratt med å fremme arbeidslinja som det eneste saliggjørende. Det har vært gjengs tale at alle skal yte for å kunne nyte godt av sikkerhetsnettet i samfunnet vårt. Det er ikke slik at den gjengse borger ønsker å ligge samfunnet til byrde. De aller fleste ønsker å bidra, de ønsker å kunne forsørge seg selv og egen familie.

Så er løsningen å legge ned NAV og omstrukturere tilbake slik det var for neste 20 år siden? Det kan kanskje hjelpe, men Valen argumenterer ikke mer for det enn at da kan saksbehandlerne få jobbe med den type saker de er best på. Dette gjør saksbehandlerne i stor grad i dag også. Dessuten vil de fremdeles måtte jobbe innenfor det samme systemet med mistenkeliggjøring og mistillit.

Jeg vil i stedet foreslå at vi ser på hvordan vi skal kunne få fram et system som ikke har behov for den samme dokumentasjonen, og dermed krav til tillit. Et åpenbart forslag er en borgerlønn til alle borgere i hele landet. Det vil kunne ta vekk behovet for en mengde ytelser fra det offentlige fordi folk allerede har fått en god slump velferdspenger.

Hadde Snorre Valen hatt litt guts i sitt forslag så kunne han ha bedt om at det ble gjort en prøveordning med noe slikt. Da ville han også helt automatisk ha framtvunget en radikal omstrukturering av NAV slik han ønsker. Jeg vet ikke om borgerlønn er det riktige svaret, men det adresserer i alle fall det problemet Snorre Valen beskriver.