Gå til sidens hovedinnhold

Lenge leve Stiklestad

Artikkelen er over 1 år gammel

Og også SNK - men da i en annen form og struktur.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I mine øyne virker det lite konstruktivt at flere av museene på Inntrøndelag ikke er delaktige i SNK. De må på en eller annen måte bli med. Og da ser jeg det som det eneste rette å samle museene i det sterke og stolte Inntrøndelag. At MIST fra Trondheim skulle ta inn til seg Nils Aas er en ide som jeg legger død. MIST har saktens nok med sine egne utfordringer.

Derved er vi ved det strukturelle for nye SNK – en organisasjon som etter min oppfatning bør nedlegges i sin nåværende form. Det virker fornuftig å etablere et MINT – museene i Nord-Trøndelag hvor alle aktive museer er medlemmer.

Så er utfordringen hvordan vi for ettertiden reetablerer et SNK med tyngde på det kulturelle på stedet Stiklestad. Der bør Olavsarven stå i høysetet. Prof. Sunde i Bergen kan vise til verdien av den juridiske Olavsloven som ga basis for den senere Frostatingsloven. Det er slik jeg ser det i samspillet mellom det religiøse og det juridiske som danner grunnlaget for den kultur vi feirer nettopp på Stiklestad.

Men et slikt kultursted bør ikke være belastet med hotelldrift. Jeg har enda til gode å se museumsfolk være kompetente hotellfolk. Hotellet som nå en gang står der bør utnyttes best mulig i regi kulturstedet SNK. Men la ikke hotelldrift som sådan bli et økonomisk og finansielt ansvar for kulturstedet. Det er jo ypperlig egnet til konferanser/foredrag. Og vi bør huske at hvis det framover velges en løsning med MINT – med sannsynlig statlig støtte – så subsidierer ikke staten hotelldrift på si.

Det ville i en slik modell være naturlig at det nye SNK blir ansvarlig for Spelet. Kanskje med fordel spilt annethvert år.

Det er mange hensyn å ta. Og av og til bør prestisje og posisjoner dempes i et verdig forsøk på å komme fram til noe som står seg langt ut over vår egen tilmålte tid.

Kommentarer til denne saken