Serie: Ordførerne i Trøndelag

Snart er det ett år igjen til kommunevalget, og denne sommeren ber Trønderdebatt hver ordfører i Trøndelag om en statusoppdatering fra sin kommune. Hva er de viktige sakene? Hva rører seg? Og hva skjer framover?

Levanger er en fantastisk kommune! Her er aktive lokalsamfunn med rikt kulturliv og mange fritids- og aktivitetstilbud, flott natur fra sjø til fjell og en stor og variert frivillig sektor med masse energi! De ansatte i kommuneorganisasjonen gjør hver dag en utmerket jobb for kommunens innbyggere, og har ikke minst på en fenomenal måte jobbet seg gjennom to år med pandemi. Nå er heldigvis samfunnet åpnet igjen, og selv om coviden fremdeles er blant oss, går vi inn i sommeren med godt håp om å slippe nye nedstengninger.

Pandemien har krevd mye av innbyggerne og de ansatte i kommunen, men på siden av dette har den stramme kommuneøkonomien vært – og er – en merkbar utfordring. Levanger er i en krevende økonomisk situasjon bygget opp over mange år, og det må omfattende tiltak til for å snu utviklingen. Den inneværende politiske perioden er preget av arbeidet med å snu økonomien til det bedre. Kommunestyret har vedtatt å gjennomføre omstillingsprosesser for å få ned utgiftsnivået, særlig innen helse – og velferdssektoren hvor utfordringene er størst. Det er trygghet i at omstillingene er planlagt gjennomført på en faglig god måte og over tid.

Også Levanger er påvirket av de generelle utfordringene i samfunnet med demografiendringer, renteøkninger og prisvekst, og det må vi ta høyde for i planleggingen framover. Vi blir flere med omsorgsbehov, og kommunestyret har derfor vedtatt å åpne flere institusjonsplasser så snart det lar seg gjøre, i første omgang på Breidablikktunet. Samtidig må noen tidligere planlagte investeringer ganske sikkert utsettes for å redusere gjeldsbelastningen når priser og rente øker så mye som det gjør nå. Dette blir en vurdering politikerne må gjøre i forbindelse med budsjettarbeidet.

På sikt vil omstillingene vi er i gang med gi oss større økonomisk handlefrihet. Samtidig skal vi finne riktig balansegang mellom sparetiltakene og de tjenester kommunen må og skal yte for å være en god kommune å leve ifra barndom til alderdom. Slik får vi fornøyde innbyggere og befolkningsvekst.

I den sammenheng gjorde det politiske flertallet i Levanger et viktig vedtak da vi avviste en utredning rundt skolestruktur. Nå unngår vi den usikkerheten som en slik utredning utvilsomt ville ført til, og temaet er forhåpentligvis parkert en gang for alle. Så får vi samtidig en helt nødvendig analyse av andre forhold av betydning for oppvekstsektoren, som demografiutvikling, barnehagenes og skolenes kapasitet, behov for rehabilitering av bygg, utvidelsesbehov og så videre. Og ikke minst får vi en analyse av demografisk utvikling i Åsen med bakgrunn i utbygging og ferdigstillelse av ny E6. Dette er viktig kunnskap for framtiden når vi skal planlegge boligfelt, infrastruktur og kommunale tjenester i kommunen.

Levanger har et variert næringsliv. Fra store fabrikker på Fiborgtangen hvor blant andre Norske Skog og Biokraft AS driver praktisk sirkulærøkonomi basert på bioressurser, til en mengde mellomstore og små bedrifter rundt om i kommunen, som alle nyetableringene tilknyttet Filmfabrikken. Utfordringen vår er at kommunen og omlandet har lite næringsareal for arealkrevende industri. Dette jobbes det aktivt med å endre på. Det tar flere år å etablere byggeklare næringsområder, men jeg har tro på at vi kommer et godt stykke nærmere målet i løpet av det kommende året.

Ytterøya er i en spesiell situasjon etter at hjørnesteinsbedriften Ytterøykylling varslet flytting til fastlandet. Det er satt i gang et prosjekt for å styrke og utvikle annet næringsliv på øya, samtidig som fergekapasiteten nå er vedtatt styrket. Det er svært gode nyheter for øysamfunnet vårt!

Levanger er privilegert vertskommune for både sykehus og universitet. Det er gledelig at styret ved Nord universitet nå har vedtatt å bygge nytt kreativt bygg på campus Levanger! Gjennom videre godt samarbeid med universitetet og studenter vil kommunen bidra til en god utvikling av campus og Levanger som studentby. Utbyggingen på havna med boliger og næringsliv knytter Røstad nærmere Trehusbyen, og det er spennende å se at næringsliv og frivillighet tar grep for å skape nye møteplasser i sentrum. Utbygging av flere leiligheter i sentrum vil bidra til mer liv og flere som bruker byen aktivt. Kommunen utarbeider en byutviklingsstrategi hvor involvering av innbyggere og næringsliv inngår som en viktig del. Målet er at hele sentrum fra Moan, via Trehusbyen til Røstad skal bli et enda bedre sted å være både for beboere, næringsdrivende og besøkende.

Samarbeid er nøkkelen til god utvikling. Regionen vår er et felles arbeids- og boligmarked, og hovedveiene vi kjører på er også felles. Det har vi tatt konsekvensen av, og de siste årene har samarbeidet på Innherred skutt fart. Gjennom Innherred regionråd og Innherredsbyen, hvor også Frosta deltar, har vi etablert en felles kraft til støtte for en god utvikling av regionen, både hva gjelder infrastruktur, transportløsninger og næringsutvikling. I år er Trøndelag Europeisk matregion, og et viktig felles løft er å få frem alle de fantastisk dyktige matprodusentene vi har her i Levanger og på Innherred.

Også denne sommeren skjer det mye i Levanger. Nå har nettopp Levangers Sverre IL og Steinkjer Cykleklub arrangert et storveies sykkel-NM, og 13. august kommer sykkelrittet Arctic Race of Norway til Levanger med målgang på Skallstuggu. Det blir Mini-Arctic Race for barn, matfestival og flere andre arrangementer i sentrum.

En folkefest uten like, med flere tusen tilreisende! TV-stasjoner fra 170 land sender rittet på direkten. Jeg oppfordrer alle lag, foreninger, bedrifter, ja alle som vil vise seg fram, til å komme til byen eller stå langs løypa denne lørdagen! I begynnelsen av august arrangeres både Bakgårdsfestival og sommermartna i byen, og gjennom hele året finner du flotte gallerier, museum, lokalmatutsalg og andre koselige butikker, spise- og overnattingssteder i byen og kommunen for øvrig.

Velkommen til Levanger – Triveligst i Trøndelag! Riktig god sommer!

Les rapportene fra ordførerne i Trøndelag