Det er tøffe tider i Levanger og det må spares. Harde prioriteringer må til for å holde de lovpålagte oppgavene i gang. Hva er da riktigere enn å utsette noe så unyttig som ny tennishall?

Vel, det er ikke så enkelt. Tennishallen er også en lovpålagt oppgave. IL Sverre har en bindende avtale med kommunen. Og det er faktisk den andre gangen på 20 år at Levanger kommune sparker beina under idretten og IL Sverre.

Vi må tilbake i tid, til slutten av 90-tallet og fram til begynnelsen av 00- tallet. I denne perioden planla Levanger kommune endringer på Levanger Stadion. Hovedsakelig for å kunne tilby sykehuset mer areal. Idrettsanlegget på Stadion var IL Sverre sitt og var slik idrettsanlegg så ut den gangen. Det var kanskje ikke en pryd for byen, men det var funksjonelt. Fotballbane med full størrelse for 11-er som ble islagt om vinteren. Sykkelvelodrom finansiert av spillemidler og ikke minst 3 tennisbaner.

IL Sverre hadde i perioden samme problem som andre huseiere når de får varsel om framtidig ekspropriering. All utvikling stopper, og forfallet starter. Ingen vil finansiere eller sette penger i et anlegg som snart skal innløses.

På samme tid hadde IL Sverre og Nord-Trøndelag tenniskrets kontakt med Bodø Tennisklubb hvor lederen også var leder i Norges Tennisforbund. De ville bidra til bygging av en tennishall slik de allerede hadde gjort i Bodø. Det var ingen mulighet til det da. Anlegget skulle jo legges ned. Det var ingen sikre verdier og dermed ingen egenkapital å gå inn i prosjektet med.

Det endte i 2003 med at IL Sverre aksepterte å få tre tennisbaner på Moan tilsvarende det som ble lagt ned på Stadion. Avtalen medførte at anlegget skulle eies av Levanger kommune. Som kompensasjon for tapt eierskap fikk IL Sverre gratis leie fram til 2021 med videre leie av banene etter 2021, men da ikke gratis leie. IL Sverre måtte også akseptere at den kommunale campingplassens gjester kunne bruke banene uten inntekter for laget. Kommunen skulle til gjengjeld sørge for alt vedlikehold og til enhver tid holde banene i tilfredsstillende stand, også etter at perioden med gratis leie var over. For vedlikeholdet skulle IL Sverre betale en avgift på 10 000,- pr. år i fem år, senere regulert etter prisstigningen.

Vedlikeholdet har vært mangelfullt helt fra starten av. IL Sverre har i alle år gjennomført dugnader og gjort løpende vedlikehold og forbedringer for å holde banene spillbare.

Fra 2015 ble det gradvis klart at banene ikke lenger hadde tilfredsstillende standard. Tilsvarende baner bygd i Eiksmarka, Bergen og Kristiansand på samme tid, ble alle skiftet ut eller fornyet før 2016. Fra 2017 har banene ikke vært brukbare til turneringer og IL Sverre har ikke kunnet delta i NM for lag.

Tennis har blitt en svært populær helårsidrett og medlemstallene har økt mye over hele landet. De fleste tennisklubber har de siste 20 årene investert i hall. Det vanlige, og det som tennisforbundet anbefaler for baner som på Moan, er å bygge hall over eksisterende baner. Da kan banedekke og grunnarbeid brukes videre som det er eller fungere som underlag for nytt dekke. Det gir betydelig lavere kostnader enn å bygge alt nytt. En hall over eksisterende baner koster bare marginalt mer enn å fornye utebanene.

I 2018 gjennomførte IL Sverre på oppdrag fra Levanger Fritidspark en forstudie på utbedring av anlegget, inkludert hall over to baner. Forstudien ble ført fram til innhenting av bindende tilbud fra leverandører og entreprenører. Prosjektet som totalentreprise kunne gjennomføres for ca. 5 millioner eks MVA. IL Sverre var klare for å gå i gang og hadde ikke andre krav til kommunen enn at de gikk inn med et beskjedent egenkapitaltilskudd. Dette som kompensasjon for at kommunen kom ut av leieavtalen og som erstatningssum for anlegget på Levanger Stadion, som i 2000 var et fungerende tennisanlegg.

Nå skriver vi snart 2023. IL Sverre står fortsatt uten brukbare tennisbaner. Levanger kommune har misligholdt sin avtale med byens største idrettslag i årevis, og IL Sverre tvinges til å forberede søksmål mot kommunen. Tennis er i framgang overalt ellers, men ikke i Levanger.

Har Levanger Kommunes inntog som anleggseier vært bra for IL Sverre og idretten? Nei, det har ikke det. Det har snarere vært en katastrofe. Hadde IL Sverre eid anlegget fra starten ville forholdene for idretten vært bedre. Som andre store idrettslag har de ressurser til å drive fram prosjekter.

Burde IL Sverre forstått at avtalen med Levanger kommune ikke ville bli respektert? Ja, kanskje. Etter mange år i privat næringsliv vet jeg at enhver sivilrettslig avtale vurderes ut fra hvilke økonomi- og omdømmekonsekvenser den har ved brudd. Likevel, når en ser på saken i sin helhet, er det overraskende at kommunen kynisk kan utnytte et dugnadsbasert idrettslag.

Levanger kommune har ved sitt kalkulerte brudd på inngått avtale vist at de ikke er en pålitelig avtalepart.

Det eneste anstendige å gjøre nå er å kompensere økonomisk og la IL Sverre få tennisanlegget sitt tilbake. Det vil også være det beste sparetiltaket for Levanger kommune.