Gå til sidens hovedinnhold

Levanger: Uheldig og kortsiktig prioritering

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I kommunedirektørens forslag til budsjett 2021 for Levanger mener jeg det er uheldig og kortsiktig prioritering når en enhet som Barne- og Familie foreslås kraftig redusert. Derfor har jeg jobba iherdig i budsjett-diskusjonen sammen med resten av flertallsgruppa i Sp-H-KrF-FrP.

Vi velger å styrke Ba-Fa slik:

Styrking av forebyggende barnevern/hjelpetiltak: Her skal familieråd, foreldreveiledning og andre lavterskel-tiltak prioriteres. At vi spesifiserer forebyggende barnevern er ett viktig signal og et bevisst valg fra oss. I denne enhetens arbeid finner vi de aller svakeste og mest sårbare ungene og ungdommene som lider og som er helt avhengig av at stabile og omsorgsfulle voksne griper inn. Både ungene OG familiene deres trenger robuste og kompetente voksne som ser dem og som våger å gripe inn. Barnevernets oppgaver er å gripe inn! Slik at disse ungene og ungdommene får hjelp. Da må vi våge å prioritere riktig, slik vi i felles-gruppa har lagt opp til her. Selv om dette også kalles hjelpetiltak, så er det i praksis forebyggende hjelpetiltak, som bl.a involverer familiene rundt barn og unge som strever og trenger hjelp. Som på sikt kan gi langsiktige resultat og dermed redusere hjelpetiltak og begrense plasseringer av barn og unge i fosterhjem eller institusjon.

Barnevernet har mange viktige og lovpålagte oppgaver, hvor alvorlige frist-overskridelser kan forekomme dersom vi ikke prioriterer riktig framover. Og det viktigste er at akutte og nødvendige prioriteringer og hjelpetiltak kan iverksettes så raskt som mulig!

Styrking av skolehelsetjenesten,- hvor forebyggende arbeid og helsesykepleier-funksjonen på både barneskoletrinnet og ungdomsskoletrinnet skal prioriteres. Vi tror at dette også vil gi god og langsiktig effekt. -I Levanger har vi en stor og fin flokk av ungdommer! Men det er tøft å være ungdom dag, og vi ønsker å gi dem muligheten til å få god veiledning , støtte og oppfølging i trygge omgivelser. Slik at de kan få et sunt og godt selvbilde hvor de er tydelige, rause, glade, robuste og trygge ungdommer. -Så de kan sette egne og viktige grenser, og samtidig møte livets ulike utfordringer. Slik at de greier å håndtere både medgang og motgang på en hensiktsmessig måte. -Og vi vet at det da trengs styrking og ikke reduksjon, -skal vi få til en fortsatt langsiktig satsning på ungene og ungdommene våre.

Denne prioriteringa på enheten Barne og Familie vil gi mere substans til begrepet Tidlig Innsats, som vi ser igjen i flere viktige og førende planverk for Levanger kommune. Dette er ett mye brukt begrep, og betyr at det skal settes inn gode og virkningsfulle hjelpetiltak for ungene og ungdommene våre NÅR de faktisk trenger det! Ikke 3-6 måneder etter at behovet for ekstra hjelp er avdekka. Vi må derfor våge å drive politikk etter denne definisjonen av begrepet Tidlig Innsats. Vi må våge å omfordele slik at de mest sårbare barna som trenger hjelp faktisk får hjelp. Selv om det i Levanger kommune dessverre er alt for dårlig økonomi til å prioritere nok midler og ressurser til barn og unge, så gjøres det her et lite men viktig grep i riktig retning, i fht kommunedirektørens opprinnelige forslag. Denne styrkinga blir viktig i et helhetlig og langsiktig perspektiv.

Kommentarer til denne saken