Forsvarskommisjonen forteller om behov for å bruke 40-50 milliarder kroner mer per år på forsvaret for å styrke vår forsvarsevne og Sveriges NATO-medlemskap. Det vil bety at trønderske havner, veier og jernbane skal bli hovedtransportåren for allierte forsterkninger til Sverige. Samtidig velger Statens veivesen å foreslå kutt i oppgraderingen av E14 fra Stjørdal til Meråker.

Det virker som om Statens veivesen lever i et forsvarspolitisk vakuum. Russlands angrep på Ukraina har skapt en helt ny sikkerhetspolitisk situasjon som også må få betydning for utbyggingen av veier og annen infrastruktur.

Forsvarssjefene i Norge, Sverige, Finland og Danmark har pekt på Trondheimsfjorden som en av fire forsyningsveier til Sverige og videre til Finland ved behov for forsterkninger fra NATO. I en slik situasjon vil E14 fra Stjørdal til Meråker være den aller viktigste transportåren. En oppgradering av denne veistrekningen må forseres, ikke avlyses.

Forslaget kommer fra Statens Veivesen som et ledd i arbeidet med å utarbeide Nasjonal Transportplan. Veivesenet foreslår å kutte en rekke veiprosjekter, og redusere andre.

Etter en historisk satsing på vei og jernbane med dobling av bevilgningene mens Høyre styrte Norge får vi nå stadig flere signaler om en kommende bråstopp i veisatsingen. Tidligere har for eksempel flere representanter for regjeringspartiene foreslått redusert standard på E6 mellom Åsen og Steinkjer. Og år etter år har de rødgrønne partiene i fylkestinget stemt ned de blågrønne partienes forslag om å styrke bevilgningene til fylkesveiene. Resultatet er et stadig større forfall. I det daglige merkes det i form av dårligere fremkommelighet, lengre reisetid enn nødvendig og trafikkulykker. I fremtiden kan dårlige trønderske veier være flaskehalsen som hindrer en vellykket alliert unnsetning av Sverige og Finland ved et angrep fra Russland.

Jeg forventer at Forsvarsministeren setter ned foten for dette forslaget fra Statens veivesen, og gir et tydelig signal til egne partifeller om at gode veier i Trøndelag må prioriteres.