Serie: Ordførerne i Trøndelag

Snart er det ett år igjen til kommunevalget, og denne sommeren ber Trønderdebatt hver ordfører i Trøndelag om en statusoppdatering fra sin kommune. Hva er de viktige sakene? Hva rører seg? Og hva skjer framover?

Hvordan skal distriktskommunene hindre fraflytting? De mest folkefattige distriktene trenger drahjelp fra sentrale myndigheter for å opprettholde folketall. Det må gjøres en felles innsats slik at landsbygda ikke dør ut.

Det er viktig å utfordre generalistkommuneprinsippet. Kravene til f.eks. planverk og offentlig rapportering kan med fordel reduseres og forenkles for de minste kommunene. Likeledes kan bemanningsnormer for ulike offentlige instanser med fordel varieres.

Kommunene må få større frihet til å utvikle samfunnet i den retning de mener er best uten innblanding fra Statsforvalteren.

Kommunene må gis de nødvendige verktøy og rammer for å takle utfordringene med endringene i demografisk fordeling i årene fremover.

Hvordan lager vi et bygdesamfunn som gjør at folk ikke flytter fra, men til bygda? Vi føler at storsamfunnet ofte er til hinder for at vi skal kunne utvikle samfunnet slik vi vil. Hvordan får vi utnyttet de ressursene som finnes? Utenforskap/hyttebefolkning/båndlagt natur. Dette er også tema som opptar folk i bygdene.

Vi kjenner på at sentrale myndigheter har for stort fokus på de områdene der det bor flest folk. Dette må endres dersom distriktene skal overleve på sikt.

Les rapportene fra ordførerne i Trøndelag