Kjære alle kvinner, gratulerer med dagen!

Verden over markerer vi 8. mars og minner hverandre på hvorfor vi alltid må jobbe for likestilling. Og hvorfor ingen kamper er vunnet for alltid.

Jeg er stolt over å tilhøre en feministisk bevegelse. Norsk likestillingskamp har alltid vært ledet an av kvinner som har kjempet for noe de trodde på. Som krevde fremskritt og som nektet å akseptere urettferdigheten med at hvilket kjønn du er født med, skulle definere dine rettigheter og plikter i samfunnet.

Som da kvinnebevegelsen i Arbeiderpartiet i skjul delte ut prevensjon før det var lovlig. Som da Grethe Berget innførte pappapermen. Fordi hun mente at kvinner og menn skal ha tid med barna, men også tid til å jobbe.

Og som da Aud Blegen Svindland, også kalt abortlovens mor kjempet for selvbestemt abort. Hun og flere andre sa tydelig ifra om at det er kun kvinner som skal styre over sin egen kropp. Mange snakker om Norge som «verdens mest likestilte land». Det skal vi være stolte av, men vi må huske på en ting. Vi er ikke i mål. Vi er ikke i mål før absolutt alle i Norge får muligheten til å leve gode og frie liv uavhengig av kjønn, hudfarge og størrelsen på lommeboka.

Ett av de stedene vi ser tydeligst forskjeller er i helsevesenet. Det burde vært en selvfølge i 2022 at kvinner og menn skulle bli behandlet likt i helsevesenet. Men sånn er det ikke. Kvinnehelse forskes for lite på, det er for mange bivirkninger ved hormonell prevensjon og det brukes i gjennomsnitt sju år før kvinner får diagnosen «endometriose». Det er på tide å få kjønnsperspektiv i helsepolitikken og at man begynner å ta forskning på kvinners helse like alvorlig som man gjør på menn sin.

Vi i AUF krever også selvbestemt abort til uke 18 og at abortnemndene fjernes. To ganger har den likestillingsfiendtlige Høyresiden angrepet abortloven. Det kompromisset abortloven historisk var ble ødelagt av Erna Solberg da hun var statsminister. Derfor må vi ta et nytt steg i kampen for selvbestemmelse.

Vi fortjener også en bedre voldtektslovgivning! Nesten alle voldtektsanmeldelser i Norge henlegges og når aldri fram til domstolen fordi dagens lovverk ikke er dekkende nok. Tolv land i verden har innført samtykkelov. Norge er ikke en av dem. Det er på høy tid at Norge innfører samtykkelov og sørger for at ingen kvinner skal møte et system som ikke tror på dem.

Kjære alle sammen, likestillingskampen slutter ikke når det blir 9. mars. Vi må hver dag fortsette å kjempe for like muligheter og mot diskriminering. Fordi kreftene som ønsker å ta oss tilbake i tid finnes, men de skal ikke få vinne.

Denne appellen ble holdt på årets 8. mars-arrangement i Levanger og gjengis med tillatelse. -red