Etter å ha lest innlegget til MS-syke Kenth Frelsøy Brelin, som modig åpent og ærlig deler sin opplevelse av mangel på mening, likestilling og verdighet, på grunn av manglende mulighet til deltagelse i samfunnet, sitter vi igjen med mange tanker og refleksjoner.

Hvem kan egentlig bestemme hvor mye innhold livet til funksjonshemmede skal ha?

Ansvarsfraskrivelse er del av problemet

9. mars i år stemte FrP, Høyre, KrF og Venstre i mot å ta inn FN-konvensjonen for menneskerettigheter for funksjonshemmede (CRPD) inn i norsk lov. De mente at dette var unødvendig fordi funksjonshemmede likevel ville få sine menneskerettigheter ivaretatt. Dette er Partiet Sentrum sterkt uenig i.

Les også

Demokrati og likestilling?

Hvordan kan politikere i dagens regjering mene dette, når personer med nedsatt funksjonsevne får innvilget så lite hjelp at de ikke opplever å kunne gjøre grunnleggende ting som å være med familie og dra på aktiviteter utenfor hjemmet? Og når dette fører til at livet gir så lite mening at man ønsker å gi opp?

Alle mennesker trenger aktivitet for å leve meningsfulle liv. Når man ikke kan gjøre dette på egenhånd, er det samfunnets ansvar å sørge for at man får utnyttet ressursene sine på en best mulig måte. Dette vil gi meningsfulle liv, samtidig som det vil bidra positivt til samfunnet.

Politiker Torstein Lerhol er en person det er naturlig å trekke frem som et godt eksempel. Han har fått muligheten til å delta, og kan derfor også bidra med sine ressurser tilbake til samfunnet. Dette må være likt for alle som ønsker det, uavhengig av hvor i landet man bor og hvilket nettverk man har rundt seg.

Les også

Kjære Kenth: Likestilling for mennesker med nedsatt funksjonsevne er viktig for Høyre

Alle må få delta!

Det er ingen tvil at Kenth har mange ressurser på tross av sin alvorlige MS. Han bidrar nå inn i en dokumentar, og bruker mye tid og ressurser på å kontakte politikere. Det er alvorlig å høre at han opplever det som svært vanskelig å oppnå kontakt med flere av partilederne som stemte mot å inkorporere CRPD, og at han møter avvisning og barrierer som knytter seg til sykdommen hans. Er ikke personer med nedsatt funksjonsevne viktige nok for politikerne som sitter på Stortinget i dag?

Det burde være en selvfølge at alle får sine menneskerettigheter ivaretatt i Norge. Slik er det ikke i dag. Kenth sin historie er ikke en enkeltsak, men et gjennomgående problem i Norge.

Vi trenger å lytte til personer som Kenth. For det er kun han som har fasiten på hva som er god livskvalitet for han. Dette kan aldri defineres av andre. Vi må derfor gi alle muligheten til å gi livet det innholdet de ønsker, uavhengig av om du er funksjonsfrisk eller funksjonshemmet. For å få til det trengs det blant annet god tilgang på BPA, transport og tilrettelegging. Partiet Sentrum vil stå på for at dette skal bli en realitet, og inviterer Kenth og alle andre til å ta kontakt med oss. Vi vil lytte og arbeide sammen for en politikk som sikrer alle mennesker likeverd, deltakelse og mening.