Gå til sidens hovedinnhold

LO krever utredning før Nortura-vedtak

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

LOs regionråd i Trøndelag ser med sterk bekymring på sentraliseringen av Norge. Lokale arbeidsplasser er av avgjørende betydning for et lokalsamfunn, noe som betinger en aktiv distrikts- og næringspolitikk.

Samtidig skjer det stikk motsatt ved at kjøttindustrien og næringsmiddelindustrien presses mot det sentrale Østlandet. Ved Nortura Steinkjer står akkurat nå ca. 80 industriarbeidsplasser i fare for å forsvinne. Til sammenligning har en tilsvarende avvikling i Oslo tilsvart ca. 1500 arbeidsplasser. Dette er i ferd med å skje fordi styret i Nortura har vedtatt en strategi med en storstilt flytting av trønderske arbeidsplasser sørover.

Les også

Nortura sin suksess avgjørende for den norske bonden.

En del av strategien er å samle skjæring av gris, noe som innebærer at Nortura vil gå fra dagens tre skjæreanlegg til ett anlegg. De ønsker da å flytte skjæring av gris fra Steinkjer og Forus og samle dette i Tønsberg. Blir dette vedtatt av styret vil det ha alvorlige konsekvenser for de familier som blir berørt, men også for landbrukskommunene på Innherred som mister både svært viktige arbeidsplasser og skatteinngang.

Det har vært satset betydelig over tid på å bygge opp Trøndelag som en ledende matregion. Når et av flaggskipene står i fare for å sende betydelig av sin virksomhet ut av regionen krever det politisk handling. Vi har store forventninger til den nye rødgrønne regjeringen. Det er vanskelig å forstå at styret i Nortura skal presse gjennom sitt sentraliserings vedtak, samtidig som at landet er i ferd med å få en ny og mer distrikt- og landbruksvennlig politikk.

LOs regionråd representerer forbunda i Trøndelag med til sammen 100 000 medlemmer. Vi er sterkt imot sentraliseringen som skjer fra matregionen. Det er en stor svakhet av Nortura at alternativ til sentralisering ikke er utredet, og vi vet dermed ikke om dette er det beste alternativet. Vi krever at styret i Nortura legger fram gode offentlige tall bak beslutningsalternativene for Nortura Steinkjer før styremøtet i oktober.

Les også

«Trønderbrølet» fra Nortura-ansatte: Vi nord for Dovre står ribbet og fattigere tilbake.

Kommentarer til denne saken