Trøndelag er en matregion å være stolt av enten man ser til eget kjøleskap eller stjernedrysset fra Michelin. Det merkes i møtet mellom produsenter og forbrukere på bondens marked, utviklingsarbeidet for fremtidens matproduksjon på Mære eller gjennom de 20% av Norges landbruksproduksjon som Trøndelag står for.

Den kvaliteten som trøndersk mat mottar priser og heder for er ikke mulig uten at bredden av trøndersk jordbruk leverer på det nasjonale samfunnsoppdraget. Den viktigste samfunnsoppgaven til jordbruket er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet basert på norske ressurser. Gjennom oppdraget bidrar også landbruket til bosetting og verdiskapning i hele landet. I et klimaperspektiv spiller jordbruket en viktig rolle for selvforsyning på våre naturgitte ressurser, bevaring av biologisk mangfold og kulturlandskap og karbonlagring i jord og skog.

Fylkeskommunen er en sterk pådriver for merkevarebygging, identitet og stolthet for Trøndelag som matregion. Det burde også være en selvfølge at fylkeskommunen gjennom sin innkjøpsmakt bidrar til økt omsetning av norsk, og helst trøndersk, mat til den trønderske befolkningen. Det gjelder for eksempel den maten som serveres i våre egne kantiner, institusjoner, skoler og på våre egne arrangement. Våre innkjøp som fylkeskommune skal støtte den rene, klimavennlige matproduksjonen i Trøndelag.

Derfor fikk Senterpartiet i interpellasjon 14.oktober med seg hele fylkestinget på at vi skal ha en gjennomgang av innkjøpsstrategier og anbudskriterier med mål om å øke omsetningen av trøndersk og norsk mat i våre innkjøp.

Skal vi lykkes er det viktig å ta høyde for mangfoldet av produsenter og sesongvariasjonene som følger det norske klimaet. For de mindre produsentene vil det være særlig viktig at man får en reell mulighet til å levere varer i konkurranse med større leverandører som har mer ressurser for tilrettelegging i møte med anbudsprosesser. Det vil bety at man får en enda kortere vei mellom jord og bord.

Uansett om du spiser på en Michelin-restaurant eller i kantinen på Ole Vig vgs, ønsker vi at du skal få trøndersk mat av høy kvalitet. Skal Trøndelag settes på verdenskartet for sin kvalitetsmat, trenger vi at hele bredden av trøndersk matproduksjon får levere sine råvarer.