Gå til sidens hovedinnhold

Lønnsgapet mellom kvinner og menn består!

8. MARS

Den internasjonale kvinnedagen er her, og en skulle tro at kvinner i Norge ikke lenger trenger å kjempe for likestilling i 2021. Slik er det dessverre ikke. Ansatte i helsesektoren tjener dårligere enn andre yrker og sektorer med krav til like lang utdanning og samme ansvar i jobben. De ansatte i helsevesenet er i stor grad kvinner, dermed er dette en likestillingsutfordring. Analyser fra Senter for likestillingsforskning viser at kvinner med bachelorutdanning tjener 83 prosent av det en mann med samme utdanningslengde tjener, uavhengig om man jobber heltid eller deltid.

Når vi samtidig opplever et hovedoppgjør i 2020, der det nok en gang dokumenteres at frontfagsmodellen heller sementerer disse forskjellene enn å utjevne dem, er det på tide å ta dette på alvor. Frontfagsmodellen har tjent Norge godt, men nå er måten man praktiserer denne på dens egen største fiende. Tilliten til modellen slites stadig tynnere, og våre medlemmer er frustrerte. Og det er umulig å forklare på en fornuftig måte hvorfor en utdanningsgruppe som det er stor mangel på aldri skal kunne prioriteres i lønnsoppgjør slik at ujevnhetene kan bli borte for alltid. Men dette er ikke vårt problem, det er arbeidsgivere og politikere som har ansvaret. Både for hvordan modellen praktiseres og at tradisjonelle kvinneyrker ikke prioriteres.

Norsk sykepleierforbund har et heltidsbarometer som viser hvor mange utlyste sykepleierstillinger som er heltid og deltid. Dette er basert på utlysninger på nav.no, og lages av Retriever. Heltidsbarometeret viser at i hele landet var det 56 prosent heltidsstillinger som ble utlyst for sykepleiere i 2020. I Trøndelag er tallet 59 prosent, hvorav bare 3 kommuner utlyste rene heltidsstillinger. I Steinkjer kommune ble det bare utlyst 19 prosent heltidsstillinger i 2020. I Verdal kommune var det 22 prosent.

Samtidig ser vi at en mye omtalt rettsak om heltid i Østfold nylig gikk i arbeidsgivers favør. Arbeidsgiver har fått gjennomslag for at en må hensynta økonomien hos arbeidsgiver før lovens intensjon om faste hele stillinger. Dette betyr altså at arbeidsgivere rundt om ikke en gang trenger å bry seg med å budsjettere med hele stillinger. Hvem tror helt ærlig at det samme kunne blitt gjort for ansatte i mannsdominerte yrker? Vi ser det som usannsynlig.

Nettopp på grunn av dette er 8. mars er fortsatt viktig! Det trens en dag der skjevheter som dette kan debatteres og diskuteres med bakgrunn i kjønn. Fordi det er helt klart en del av forklaringen er at dette er kjønnsforskjeller som ikke kan forklares på annet vis enn at det er diskriminerende. Verdien av arbeid utført av kvinner i offentlig sektor vurderes konsekvent lavere enn om arbeidet hadde vært utført av menn i privat sektor.

Kommentarer til denne saken