Gå til sidens hovedinnhold

Løsningen er å ta hele Norge i bruk

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Trønderdebatt skriver Trøndelag unge Høyre at vi skal kutte utslippene, ikke utviklingen. Jeg har aldri skrevet noe annet og både Arbeiderpartiet og AUF er enig i dette; det er kun et forsøk på å skape en uenighet som ikke er der.

Vi har derimot to muligheter når vi skal løse klimakrisa: Vi kan enten kutte utslippene i tråd med våre forpliktelser og stoppe med det, eller vi kan gjøre som Arbeiderpartiet vil. Vi vil sørge for at Norge blir verdensledende i å utvikle ny teknologi, som vil være viktig for at vi faktisk løser vår tids største utfordring. For det er åpenbart at Norge ikke kan løse klimakrisa alene. Vi skal likevel gjøre vår del av jobben; nemlig kutte utslipp, men for arbeiderpartiet stopper ikke jobben her.

Den kompetansen arbeidere sitter på rundt om i landet vårt, er det alle mest verdifulle vi har. De dyktige fagfolkene er vår vei inn i fornybarsamfunnet; de er løsningen. På mange områder har vi et forsprang på resten av verden, men dette forspranget spises sakte men sikkert opp om vi ikke utnytter det bedre enn i dag. SSB rapporterer om det største handelsunderskuddet i nyere tid og eksporten vår stuper. Derfor trenger industripolitikken vår en ny kurs, og et nytt giv.

Les også

Nå trenger vi å satse!

Nå trenger vi igjen at staten viser retning for industripolitikken. Vi skal være verdens ledende havnasjon, vi skal bli verdensledende innenfor hydrogen, karbonfangst- og lagring og havvind, og den fisken som fiskes i norge skal bearbeides i Norge og sikre lokale ringvirkninger. For ikke å snakke om skogen vår, og det enorme potensialet som ligger der. Når etterspørselen etter olje og gass går ned, vil det være helt avgjørende at vi har annen industri i Norge. Da må vi satse på Norge og satse på trøndelag. Vi må bruke hele det flotte landet vårt. De naturressursene Norge er så rike på ligger tross alt spredt i hele landet. Vi trenger også robuste, bærekraftige og inkluderende byer. For vi vet at by og land er gjensidig avhengig av hverandre;

By og land hand i hand.

Løsningene i klimakrisa ligger i industrien. Vi må bort fra dagens passive næringspolitikk og vise at vi har ambisjoner for den nye grønne industrien, og ønsker å satse på den. Der høyreregjeringen overlater næringspolitikken til frie markedskrefter, ønsker Arbeiderpartiet at staten skal vise retning for norsk industri, at vi i fellesskap skal satse på den teknologien som er nøkkelen til å redde klimaet. Vi må være ærlig å si at Norge alene ikke kan redde verdens klima. Vi kan derimot bidra med teknologi som andre land kan ta i bruk, og på den måten også bidra til utslippskutt andre steder. Derfor er det så viktig at vi stiller opp med midler på storstilte grønne industrisatsinger, og utvikler morgendagens teknologi og skaper morgendagens arbeidsplasser.

Les også

Vi må kutte utslippene, ikke utviklingen!

Dersom man har lave ambisjoner, blir handlingen også deretter. Med mål om kun å kutte 45 prosent innen ikke-kvotepliktig sektor blir det ikke kuttet mer enn nettopp 45 prosent innen ikke-kvotepliktig sektor. Vi trenger djervere mål enn dette, og utslippskuttene må komme i hele økonomien. Derfor sier vi at vi skal kutte 55 prosent av alle utslipp i Norge, og dette skal skje på en rettferdig måte. Med høyreregjeringens siste budsjett ville vi kuttet halvparten av våre utslipp innen 2050! Dette er selvsagt altfor dårlig, og derfor trenger vi ei ny Arbeiderparti-ledet regjering etter valget. Fordi vi unge trenger det, fordi industrien trenger det og fordi klimaet trenger det.

Les også

Høyre har makta, men bruker den til å beskytte oljenæringa heller enn å stanse klimakrisa

Kommentarer til denne saken