Vi har sett en rekke ulike kristiske omtaler av busselskapet AtB den siste tiden. Jeg har også kritisert selskapet på grunn av deres praksis med busskontroll med vektere. Jeg hevder likevel ikke at løsningen er å si opp AtB i fylket, slik fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem (Sp) vil.

Jeg mener selvfølgelig at en slik praksis ikke har noe hos et busselskap å gjøre, i hvert fall ikke når man frakter elever frem og tilbake til skolen. Da må man endre praksis i selskapet, gjennom fylkestinget. Det er de som bestemmer over AtB.

Med andre selskaper har man ingen garanti for at vektere ikke gjennomfører busskontroll av barn. Det å si opp AtB blir bare sløsing av offentlige midler fra fylket. Disse midlene mener vi i AUF skal gå til kollektivtransporten slik at den går oftere og at prisen blir billigere. Derfor bør vi være mer opptatt av å endre praksis enn å si opp selskapet.