Gå til sidens hovedinnhold

Løsningen er ikke dårligere saksbehandling, Høyre.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I et innlegg hos Trønderdebatt den 3. juni utviser Høyres Kjetil Utne misnøye over at de rødgrønne stemte imot et forslag om saksbehandlingsfrister for brukerstyrt personlig assistanse, ment som et komiteinitiativ fra arbeids- og sosialkomiteen. I begrunnelsen for forslaget viser Utne til oppslag i media om saker med uforholdsmessig lang behandlingstid. Dette er problematisk, men løsningen ligger ikke å legge opp til dårligere saksbehandling.

Les også

Nei Ap, SV, MDG og Sp, å vente 196 dager på svar er ikke greit.

Vi har ikke belegg for å si at strengere frister fører til bedre saksbehandling. Tjenestene blir ikke bedre om vi krever at de ansatte skal løpe raskere. Å politisk sette strengere krav til saksbehandlingtiden vil kunne føre til at det gjøres mer feilvurderinger, og at flere ikke får tjenestene de har rett på.

Samtidig som forventningene til våre tjenester øker, er det avgjørende å få på plass systemer som kan gi oss nøkkeltall om de kommunale tjenestene. Implementeringen av Helseplattformen er derfor viktig, et felles journalsystem for hele midt-norge. Når vi får dette på plass, får vi forhåpentligvis også tilgang til statistikk som kan hjelpe å redusere saksbehandlingstiden.

Dessuten blir det også interessant å vente på en Offentlig Norsk Utredning fra BPA-utvalget, bestilt av regjeringen, som har fått som mandat å gjennomgå BPA- ordningen. Utredningen skal avgis 15. desember 2021. Vi ser det derfor naturlig å avvente hvilken oppfølging denne får fra statens side, før vi eventuelt vurderer tiltak lokalt.

Oppsummert mener vi at det ikke er et slik initiativ vi trenger nå. De rødgrønne er likevel svært opptatt av å følge nøye med på situasjonen knyttet til saksbehandlingstid fremover. Svaret for oppnå kortere saksbehandlingstid er ikke kortere frister i seg selv, eller å pålegge ansatte å løpe raskere. Vi tror derimot at vi må bruke tilgjengelig informasjon for å lære mer om hva som gir bedre kvalitet i saksbehandlingen, fremfor å legge inn flere politiske bestillinger.

Kommentarer til denne saken