Endelig er det lysere tider og sommer! Mange i Trøndelag nyter varmen når den er her. Samtidig vet Kirkens SOS at sommeren også er en tid hvor ensomhet er ekstra vondt, og at mange kan ha en forsterket opplevelse av utenforskap.

Når bekymringer kommer oppå hverandre, og ikke etter hverandre, kan byrden bli veldig tung å bære. Både økonomiske utfordringer og utrygghet på omgivelsene kan gjøre denne sommeren mørkere inni oss enn ute.

Angrepet under Pride-feiringen sist helg har rokket ved trygghetsfølelsen til mange rundt om i landet. Det var et angrep på oss alle. La oss derfor holde sammen, være der for hverandre, lytte og trøste. Bruk hjelpetjenestene ved behov. Vi må alle stå sammen om vår felles rett til å elske den vi vil, og vår rett til å være den vi er.

Gå ikke alene

En tidligere fjellvettregel lød «gå ikke alene». Vi er mange som har savnet sosial kontakt og fellesskap de siste årene. Klokskapen i denne oppfordringen gjelder fortsatt. Vi mennesker trenger hverandre. Ensomhet trenger ikke være det samme som å være alene, men å oppleve savn av tilhørighet og relasjon. Vi trenger noen å dele tid, tanker eller opplevelser med. Alle mennesker har behov for kontakt og relasjon. Og vi vet at en god samtale når livet utfordrer, kan utgjøre enorm forskjell for den det gjelder.

Det er ikke alltid det du bærer på synes så godt på utsiden. Det er ikke alt som er så lett å sette ord på, men gå ikke alene med tunge tanker! Kirkens SOS er her for den som trenger noen å snakke med – også i sommer.

Når opplevelsene uteblir

Det har den siste tiden vært flere artikler om småbarnsfamilier og andre som ikke har råd til en etterlengtet ferieavkobling. Muligheten for å gjøre noe ekstra sammen med barn, venner, familie, eller helt for seg selv er ikke lenger til stede for alle av økonomiske hensyn. Dette bidrar til økte forskjeller i samfunnet og medfører at enda flere føler seg utenfor. Dårlig økonomi vet vi kan medføre bekymringer og mange tunge stunder. Gå ikke alene med disse tankene, vi er her for deg!

Alle kan bidra

Vi trenger hverandre – alle kan bidra, er tittelen når vi Kirkens SOS i Frivillighetens år markerer Verdensdagen for psykisk helse i oktober sammen med offentlige helsemyndigheter og andre frivillige organisasjoner som er opptatt av forebyggende folkehelse. Vi har et stort mangfold av frivillige, og Kirkens SOS trenger flere samtalepartnere som kan være lyttende og inkluderende medmennesker. Vi oppfordrer unge og eldre som har ti timer i måneden å avse til noen som trenger en som er god å snakke med, til å engasjere seg som frivillig hos oss!

Frivillighet har mange arenaer og former. Du kan bidra der du er. Stopp opp litt, og tenk over om det er noen i ditt nærmiljø som du tror trenger noen å snakke med. Kanskje er det noen du ikke har snakket med på en stund; en gammel nabo, en kollega, studievenn, tante, onkel eller bestemor. Alle kan gjøre en forskjell for noen av de rundt oss. Vær raus med smil og hyggelige kommentarer. Sammen er vi mindre alene.

Ønsker deg en lys sommer!