Gå til sidens hovedinnhold

Må tåle det politisk ukorrekte

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

NRK-profilen Fredrik Solvang klarer ofte å plassere seg i sentrum for kritikk – uten at dette ser ut til å plage ham nevneverdig. Etter at han tok Reset-redaktør Helge Lurås inn i studio sist uke kokte det imidlertid så kraftig over i sosiale medier, at han i helga valgte å deaktivere sin konto på Twitter.

Vi må passe oss vel for å havne i en situasjon hvor vi ut fra en vrangforestilling om politisk korrekthet innsnevrer debattrommet som demokratiet er helt avhengig av for å overleve. Ytringsfriheten er ikke knesatt som ufravikelig prinsipp både i norsk, europeisk og amerikansk lovgivning for å verne om politisk korrekte ytringer – men for å verne om ytringer som oppleves støtende for mange. De begrensninger som er nedfelt, står der for å verne om enkeltmennesker – ikke dogmer eller politiske forestillinger.

Helge Lurås er omstridt – og det med god grunn. Historien viser oss imidlertid at det farligste vi kan gjøre, er late som det politisk ukorrekte ikke finnes – gjennom sensur og fornektelse. Man kan selvfølgelig argumentere for at Lurås godt klarer å la seg høre gjennom sin egen redaksjonelle plattform, men det vil også være tema hvor hans meninger må kunne brytes med andres.

Det ligger et paradoks i at aktivister på venstresiden nå angriper Solvang fordi han har åpnet en anerkjent debattarena for en debattant som befinner seg relativt langt til høyre på den politiske skalaen, samtidig som vi ikke kan huske å ha sett at man har hatt tilsvarende anfektelser når det gjelder aktører på ytre venstre fløy. Aktivister i AKP-(ml) forsvarte i norsk offentlighet noen av de verste internasjonale forbrytere etter andre verdenskrig – og møtte riktignok massiv motstand, men ikke krav om sensur. Politikere som sognet til AKP-(ml) – som etter hvert inngikk samarbeid med Rød Valgallianse, som i dag har skiftet navn til Rødt – var aktive i sitt forsvar av blant annet den kinesiske kulturrevolusjonen og aktørene bak folkemordet i Kambodsja. Millioner av mennesker i Kina fikk sine grunnleggende menneskerettigheter rasert under kulturrevolusjonen, millioner ble tvangsflyttet, opp mot en halv million ble henrettet – mange etter grov tortur, og den brutale undertrykkelsen av minoriteter ble intensivert og satt i system. I Kambodsja ble opp mot en fjerdedel av befolkningen og 75 prosent av alle husdyr drept av myndighetene i løpet få år. Åpen og til dels intens støtte til denne politikken var ikke grunnlag for å forsøke å utestenge noen fra den politiske debatten. Dersom det er her linjen skal trekkes, betyr det at Helge Lurås befinner seg svært solid på innsiden – hans på mange måter ekstreme synspunkter til tross.

Vi ser trekk av at man forsøker å tvinge til taushet folk som forfekter holdninger som flertallet, som regel med god grunn, tar avstand fra. Vi tror dette er en svært farlig linje, fordi dette bygger opp under konspirasjonsteorier som igjen kan skape grobunn for subkulturer, som over tid kan vise seg langt mer utfordrende for samfunnet enn at ekstreme meninger får bryne seg i åpen debatt. Å angripe en debattleder som i ytringsfrihetens tjeneste slipper også kontroversielle aktører til, vitner etter vår mening i beste fall om umodenhet – i verste fall om et ønske om å rendyrke det politisk korrekte. Selv sier Solvang at han stengte sin Twitter-konto etter press fra en «intens mobb». Det lover ikke godt for det framtidige debattklimaet.

Kommentarer til denne saken