Gå til sidens hovedinnhold

Måkene fortjener ikke hets

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Enda en gang er måker blitt utsatt for mishandling og drap i Trondheim. To reir med rødlista fiskemåkeunger ble nylig revet ned fra et tak og ungene drept. Kun en unge overlevde massakren.

Det er rystende at folk i sin frustrasjon over dyrs naturlige adferd lar det gå ut over avkommet. Dette er tydelig en reaksjon på at måkene foretar skinnangrep for å beskytte ungene sine - en harmløs adferd som er helt nødvendig for at ungene skal ha en sjanse til å vokse opp.

Det går nesten ikke en dag uten oppslag i media om folk som føler seg terroriserte av måkeforeldre som beskytter egg og unger. For å gjøre det enda verre omtales ofte måkene som «illsinte og aggressive».

Det er de selvfølgelig ikke. De er bare redde og stoler ikke på at alle mennesker har gode hensikter. Mange måker har opplevd vandalisering av reir og angrep på unger. De har all grunn til å være beskyttende, og det eneste naturen har utstyrt dem med til forsvar er skinnangrep.

Media kan gjøre måkene en stor tjeneste ved å fokusere positivt på dem og vinkle sakene opp mot at flere arter er rødlistet og truet. Det er blant annet overfiske, klimaendring, nedbygging av hekkeområder og forstyrrelser som fører til at måkene har kommet nærmere mennesker. Det måkene trenger er toleranse og forståelse, og gjerne litt hjelp til å lykkes med hekkingen - ikke mer hets.

Der måkene får leve i fred og opplever at menneskene er vennlige og gir dem mat, forsvinner ofte beskyttelsesadferden helt. De kan bli så tillitsfulle at de godtar at man flytter ungene når de kommer på avveier. Det er oss det kommer an på, vi som må oppføre oss fint mot måkene og godta at vi ikke har enerett på alle leveområder. Måkene har naturlig tilhold både på kysten og i innlandet, og de var her trolig lenge før oss.

Måkene er strengt beskyttet og det er forbudt å skade reir, egg og unger. Når reirbyggingen er i gang er det forbudt å forstyrre. Eventuelle tiltak må settes inn i forkant av hekking. Et anbefalt tiltak er å sette opp måkeplattformer på egnede steder.

Samfunnet og myndighetene har slått ring om måkene. Alle artene er totalfredet, det er så og si slutt med skadefelling og ethvert tiltak i hekketiden krever tillatelse. Nå gjenstår det at media tar sin del av ansvaret for å motvirke ulovlige handlinger mot måker. De er flotte og høyt skatta sjøfugler som vi må ta godt vare på.

Kommentarer til denne saken