Gå til sidens hovedinnhold

Makta i SNK er fordelt

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Etter lang tids dragkamp om eierskap i Stiklestad nasjonal kultursenter (SNK) ser det ut til at fylkeskommunen og Verdal kommune, som har eid 50 prosent hver i SNK, har blitt enige om vegen videre sammen med kommunedirektørene i de andre museumskommunene. I alle fall administrativt. Det er en enighet vi hilser velkommen, uroen har vedvart altfor lenge allerede. Likevel lar vi oss overraske litt over resultatet etter flere titalls møter mellom partene det siste året. Resultatet er tilnærmet det fylkespolitikerne sa for snart ett år siden – en refordeling av eiersitsen i SNK. Først i begynnelsen av mars aksepterte Verdal dette prinsippet.

Det er gjengs oppfatning at det er Verdal som har gitt mest i forhandlingene for å komme fram til en enighet. Den innebærer at Verdal selger seg ned fra 50 til 35 prosents eierandel, mens fylkeskommunen skal selge inntil fem prosent av sine aksjer, og blir sittende som den største eieren med en aksjepost på 45 prosent i et nytt selskap. Eierposten på 20 prosent som blir til overs etter nedsalget, skal fordeles mellom de andre museumskommunene Steinkjer, Inderøy, Levanger og Stjørdal i en rettet emisjon. Det betyr at museumskommunene slipper til rundt bordet der beslutningene tas, noe kommunene selv har etterlyst i årevis og en veg som vil gi det enkelte museet mer makt. Enigheten betyr også at makta i SNK nå er fordelt og at eierne endelig kan begynne å se framover. Ikke minst mot nasjonaljubileet i 2030.

Samtidig inneholder enigheten sikringsbestemmelser som sier at det nye selskapets forretningsadresse og administrasjon skal være i Verdal, og at alt av samlinger, anlegg, arealer, avtaler og rettigheter som i dag eies eller forvaltes av de enkelte museer som inngår i det konsoliderte museet, skal fortsatt holdes samlet og ikke skilles ut. Det har vært viktige punkt for Verdal i den kampen som har pågått. Likevel, vi er forundret over at Verdal vil akseptere å bli den nest største eieren i selskapet og ikke være en likestilt eier med fylkeskommunen. Men sikringsbestemmelsene det nå er enighet om har nok spilt en viktigere rolle i forhandlingene for Verdal sin del, enn antall aksjer i et nytt selskap som skal være operativt fra 1. januar 2022.

Nå gjenstår den politiske behandlingen i SNK saken. Følger politikerne sine administrative ledere er kabalen klar og brikkene lagt for et framtidig SNK AS. Verdal-ordfører Pål Sverre Fikse (Sp) har allerede signalisert at han synes den avtalen som nå ligger på bordet er en enkel og grei løsning på de forhandlingene som har vært. Overfor Trønder-Avisa bekrefter han at det viktigste for Verdal sin del er å kunne bevare helheten i det konsoliderte museet. Det har de fått gjennomslag for. – Det har vært mye fram og tilbake om å dele opp museet. Det viktigste for oss har vært å bevare helheten. Den virksomheten som er i museet, skal bli i museet, slår Fikse fast. Det er et godt utgangspunkt for SNK og som forhåpentligvis vil bidra til å skape den nødvendige roen et nytt selskap trenger.

Kommentarer til denne saken