Et svangerskap varer i 40 uker, av og til kortere. Det betyr at svært mange er gravide gjennom ferieavviklinga, og at en del fødsler kommer i gang tidligere enn planlagt også om sommeren.

I Trønderdebatt 28. juni slår 73 jordmødre ved St Olavs hospital alarm om sommerturnusen. Det er disse som mottar fødende kvinner fra hele Trøndelag når det blir mest komplisert.

Les også

Frustrerte jordmødre

Det foregår et barseloppgjør nå. Nybakte mødre blir sendt heim for tidlig og de får ikke nok ammehjelp. Mange opplever at de blir pushet til å amme selv om de ikke får det til. Tidlig ultralyd er lovfestet, men det har ikke kommet i gang. Dermed går gravide med god råd til private for å få vite at alt er greit. Det medfører at de økonomiske forskjellene blir tydelige allerede helt i starten av et liv. Fødselsforberedende samtaler utgår på grunn av underbemanning.

Mange nybakte mødre føler seg overlatt til seg selv, og tallet på fødselsdepresjoner har steget mye. Helsedirektoratet viser til at antall fødselsdepresjoner har steget under pandemien.

SV vil:

  • sikre en god og desentralisert fødselsomsorg, og at fødeavdelinger ikke blir lagt ned.
  • sette av øremerkede midler til en nasjonal koordinator for fødselsomsorg, lokale jordmorkoordinatorer i kommunene og flerkulturelle fødselshjelpere.
  • sikre retten til trygg reise for fødende, at jordmor er til stede under hele fødselen, og at kvinner får forsvarlig liggetid på barsel.
  • styrke retten til å ha med partner eller en nær pårørende under forberedelser til fødsel, under fødselen og i barselperioden.
  • styrke kommunenes fødselsomsorg gjennom tidlig innsats og rett til oppfølging etter fødsel, slik som familieprogram der førstegangsforeldre får hjemmebesøk av helsesykepleier.
  • sikre kommende foreldre en trygghetsskapende og kunnskapsbasert svangerskapsomsorg.

Vi i SV hører både barselopprøret og uroen blant jordmødre og andre ansatte i helsesektoren. En bemanningsnorm må på plass, og den må gjelde også i feriene. Det er økonomisk smart å gi ansatte hele stillinger, det gir færre sykmeldinger. God barselomsorg er også god distriktspolitikk.