11. januar kom beskjeden fra regjeringen og Ingvild Kjerkol. Beskjeden om at norsk helsepolitikk ikke lenger skal være fritt for alle uansett hvem du er eller hvor mye du tjener. Fritt behandlingsvalg avvikles i 2023.

Ved at Høyre innførte fritt behandlingsvalg i 2015, førte ikke bare til at helsekøene gikk ned men samt sikret pasientens valgfrihet og trygghet. Det er valgfrihet og trygghet for rusavhengige eller ungdommer som sliter psykisk som mente de passet bedre med et privat tilbud.

For fritt behandlingsvalg er ikke bare et fantastisk tilbud for å beholde friheten til mange familier i helsesektoren, men det er også god likestillingspolitikk samt et godt sosialpolitisk redskap for å forebygge sosial og økonomisk ulikhet. Både for de som benytter den private tjenesten, men også de som driver og jobber i sektoren.

Det at vi har skapt private tilbud også i helsesektoren er ikke noe annet enn positivt for det offentlige.

For det første utfordrer de private tjenestene tilbudene i det offentlige. Markedet er med på å sette standarden på sykehus, rehabiliteringssenter og resten av helsetilbud. Måten det offentlige driver helsetilbud er bra, men ikke alltid fasiten.

For det andre får de som ikke har like god råd som Støre og co. også muligheten til å benytte et annet tilbud enn det offentlige tilbyr. For noen er fasiten et privat tilbud. Vi mener uansett hvor mye penger du har så skal du ha friheten til å velge selv, og staten tar regningen. Det er fritt behandlingsvalg. En politikk som ikke setter symbolpolitikk først.

Dette beviser bare en ting, Arbeiderpartiet klarer verken å se problemene i helsesektoren eller videreutvikle noe som helst som ikke inneholder et slags byråkrati de kan regjere over.

Om du satt og tenkte under valgkampen at det ikke er så stor forskjell på Høyre og Arbeiderpartiet: Her har du i hvert fall en stor forskjell. Høyre tilrettelegger for at private tjenester kan benyttes av alle uansett om du har stor eller lav inntekt. Arbeiderpartiet ønsker bare at de som har råd, kan benytte seg av dette.

Man trenger ikke å være rakettforsker for å forstå at å dette er dårlig helsepolitikk samt dårlig sosialpolitikk, som gjennomføres av regjeringen med helseministeren i spissen.