Mandag 31. august meldte jeg inn bekymringsmelding om hendelser og kulturen i deler av Trøndelag Arbeiderparti. Jeg er glad for at partiet sentralt tar dette på største alvor

Jeg opplever at partiet ønsker å gå grundig til verks i arbeidet med å sikre en bedre partikultur, skriver Ap-politiker Arild Grande.

Jeg opplever at partiet ønsker å gå grundig til verks i arbeidet med å sikre en bedre partikultur, skriver Ap-politiker Arild Grande. Foto:

Av
DEL

Mandag 31. august meldte jeg inn bekymringsmelding om hendelser og kulturen i deler av Trøndelag Arbeiderparti. Jeg er glad for at partiet sentralt tar dette på største alvor, og jeg ser frem til at prosessen håndteres på en trygg og god måte til beste for alle involverte. Partikontoret jobber nå med å etablere en kanal som gjør at folk fritt og trygt kan fortelle sine historier.

Jeg opplever at partiet ønsker å gå grundig til verks i arbeidet med å sikre en bedre partikultur, noe man også har jobbet med i lang tid - og lyktes med - mange steder. Men de mange historiene vi har hørt den senere tid viser oss at ikke alle har det bra i vårt parti. Og det som går igjen er frykten for utfrysing og tap av verv og muligheter i partiet om man står opp mot personer med makt. Seksuell trakassering er ett uttrykk for maktmisbruk, men det finnes mange flere. Problemet går med andre ord dypere og er mer omfattende enn enkeltpersoner.

Det handler om å komme en kultur som tillater at slike ting kan skje til livs. Dette vil kreve mer enn bare gode intensjoner og målsettinger. Det må etableres rutiner for et slikt arbeid, som man i arbeidslivet må etablere rutiner som sikrer at man hele tiden har fokus på inkluderende arbeidsliv, hms og lavt sykefravær. For god partikultur kan ikke vedtas, den må bygges og pleies, hver eneste dag. En god start er å følge Gerhardsens «Tillitsmannen» og sørge for at politikk diskuteres og makt utøves i organiserte fora, ikke i det skjulte, i uformelle nettverk eller utenfor partiets organisatoriske struktur.

Arbeidet må starte på toppen. Partiet må uttrykke klare krav til hvordan ledere i organisasjonen skal jobbe med kultur og ledelse. Ledere må bevisstgjøres hvordan deres væremåte og utøvelse av makt påvirker folk og organisasjon. Og ledere må hele tiden understreke overfor medlemmene at det er ønskelig med åpne og ærlige tilbakemeldinger samt at de som har opplevd dårlig partikultur blir oppfordret til å si ifra. Det er dessuten avgjørende at ledere forstår at de må akseptere at folk har andre syn enn dem selv, uten at det skal oppstå personlige motsetninger av den grunn.

Jeg er derfor glad for at Jonas Gahr Støre nå har varslet at det skal lages en skriftlig veileder for godt lederskap og oppførsel til alle med ledende verv i partiet. Vi har mange gode ledere i Arbeiderpartiet. Ledere som gir rom for andre og våger å dele på makt er moderne ledere. Og de har ingenting å være redd for. Tvert imot! En åpen og inkluderende organisasjon vil gi større mangfold, bedre politikk og et mye mer givende engasjement for alle. Det vil gi flere medlemmer som blir lengre.

En åpen og raus partikultur med stor takhøyde for uenighet vil dessuten skape et mye sterkere samhold: flere vil oppleve at de får være med å ta avgjørelser, og lederne får større trygghet når de uttaler seg på vegne av organisasjonen. Slik må en moderne organisasjon være for å fremstå attraktiv.

Jeg tror Arbeiderpartiet kan vokse og fremstå som et attraktivt parti å engasjere seg i for langt flere dersom vi lykkes med dette felles og helt nødvendige arbeidet som skulle vært gjort for lenge siden. Da vil vi endelig kunne stå frem som den politiske kraften Norge trenger og velgerne ønsker.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken