Gå til sidens hovedinnhold

Mange unge i Midt-Norge sier noe annet enn det de mener

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Godt over halvparten av midtnorske unge mellom 15 og 20 år sier av og til eller ofte noe annet enn det de mener, fordi de er redde for kommentarer de kan få. Det kommer frem i en undersøkelse Opinion nylig gjennomførte på vegne av Stortinget.

Det er ikke så rart at de er redde, for undersøkelsen viser også at fire av ti av dem har opplevd å få negative reaksjoner eller kommentarer når de deler sine meninger. Nær fire av ti av de som har fått negative reaksjoner har opplevd å bli latterliggjort. En tredjedel av dem har fått personkritikk og like mange har opplevd at alderen deres blir brukt mot dem.

De fleste kommentarene og reaksjonene kommer fra venner, bekjente og familie, men nesten halvparten sier at de negative reaksjonene de har fått kom fra ukjente, enten jevnaldrende eller voksne. Det gjør det selvfølgelig enda mer ubehagelig. Undersøkelsen viser også at de unge takler reaksjonene ulikt, og at det er tydelige kjønnsforskjeller.

Les også

Et mer gjennomsiktig Trondheim 

For eksempel er det klart flere jenter enn gutter som opplever at alderen deres blir brukt mot dem i en meningsutveksling. Tallene viser dessuten at jenter lar seg påvirke mer av negative reaksjoner og kommentarer enn det gutter gjør.

Flere jenter enn gutter lar seg skremme til taushet etter å ha opplevd noe negativt. Vi vet også at mange unge lar være å dele sine meninger selv om de ikke selv har hatt uheldige opplevelser. Det kan holde lenge å se noen andre bli utsatt for ubehageligheter.

Som samfunn har vi et problem hvis vi har en kultur for ytringer og meningsutveksling som skremmer unge fra å ytre seg. Hvis det i tillegg virker slik at flere jenter enn gutter faller fra, skaper det et problem med skjevfordeling i samfunnsdeltagelse som vi vil dra med oss i mange år.

Les også

Trondheim er en åpen by

Når nær en tredjedel av de midtnorske ungdommene som oppgir å ha fått negative reaksjoner sier at det kommer fra ukjente voksne, er det et signal til de av oss som er voksne om at vi har et ansvar. Sammenlignet med de andre landsdelene er det unge fra Midt-Norge som rapporterer om mest negative reaksjoner fra ukjente voksne.

De unge skal føle seg trygge og møtes med respekt i debatter. Den som deler sine meninger har krav på at meningene blir vurdert og behandlet på sine egne premisser, ikke med et vedheng av hersketeknikker.

Voksne har et ansvar for å oppdra unge til inkluderte og engasjerte medborgere. Vi har samtidig et ansvar for å veilede andre voksne som ikke klarer å forholde seg modent til sine medborgere i det offentlige rom.

For hver og én som brenner inne med det de har å by på, taper vi noe viktig. Den enkelte går glipp av det meningsfulle i å kunne kjempe for det en tror på og vi mister en engasjert stemme. Vi har en jobb å gjøre.

Les også

Hva er det med Trondheim?

Les også

Uengasjement er jobb nummer én

Les også

Det finnes ikke noen god uenighetskultur i Trondheim

Kommentarer til denne saken