Bærekraftig defineres som å imøtekomme dagens behov uten å ødelegge for kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

Bærekraftsmål nummer 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn. I 11.4 står det: Styrke innsatsen for å verne og sikre verdens kultur -og naturarv.

Så blir spørsmålet: Velger vi bærekraftig for vår by? Man kan si at mål 11.4 er ekstra viktig for Levanger på grunn av fredningsstatus. Det forplikter oss til å løfte blikket når vi skal gjøre endringer i byen vår.

Visjoner og endringer for Levanger by bør ALLTID ha stolthet og respekt for fredning som nummer en, tenker jeg. Uansett om endringene er innafor juss og lovverk eller utenfor fredningssone. Vi må tenke helhet.

Man bør virkelig gå de ekstra rundene om det er nødvendig. For å være helt sikker på at rette beslutninger tas. Og JA det kan være en tålmodighetsprøve, men har man virkelig skjønt hva fredningsstatusen betyr og kan bety for framtiden, så fins det motivasjon der.

Jeg syns vi mangler ambisjoner i forhold til fredningsstatus og bærekraftig framtid for Trehusbyen Levanger. Jeg tviler på at fremtidige turister kommer til byen vår for å se på høyhus.