Kjære statsforvalter, vi forstår godt at det er slutt på tålmodigheten!

I NRK Midt-Nytt 15. februar fikk vi høre at statsforvalteren mener at det må bli slutt på lovbruddene i Trondheim kommune. Dette er lovbrudd knyttet til rusavhengige kvinner og at de ikke har tilgang på et midlertidig botilbud ved behov. Som fagfolk på området er vi helt enig i at fem år er for lenge å vente.

Som fagpersoner i rusfeltet har vi over år opparbeidet oss kompetanse og erfaring i å jobbe med kvinner i rusmiljøet. Vi har hele tiden ment og ytret at akuttovernatting hvor rusavhengige må ut neste morgen, er et uverdig tilbud som ikke er godt nok til å ivareta de dette angår. Noe som gjelder både kvinner og menn.

Vi har løftet utfordringen angående bekymring for manglende tilbud til sårbare kvinner, også med forslag til løsninger, flere ganger de siste fem årene uten at det har lyktes å få dette på plass. For oss er det soleklart at loven brytes så lenge kvinner med rusutfordringer ikke får et tilbud som oppfyller lovens krav. Dette har Trondheim kommune erkjent og hele tiden lagt seg flat for, etter at dette ble avdekket i 2017.

Vi kjenner at det varmer i hjertet når vi registrerer at vi har handlekraftige politikere som har sitt etiske kompass i orden, og som bevilger penger og bidrar til å rette opp i uretten som begås mot noen av de mest sårbare blant oss. Vi står klare til å delta i det videre arbeidet, og kan forsikre om at innholdet i nødvendige tiltak allerede er godt forankret i fag og lovverk. I 2021 fikk vi innvilget tilskudd fra helsedirektoratet for å starte et prosjekt i hensikt å få oversikt og påstarte et systematisk arbeid for å avdekke bostedsløshet, og også tilby adekvat hjelp og oppfølging for sårbare kvinner i rusmiljøet. Planen er å få etablert et ressurssenter for kvinner som er i behov av våre tjenester, der vi også har som mål å jobbe godt med å få damene etablert i en trygg og god bolig, ut fra den enkeltes behov.

Det er med glede vi hører at det nå er opprettet en arbeidsgruppe i regi av kommunalsjefen. Vi er klare til å bidra med vår kompetanse på rusfaget generelt, og kvinner i rusmiljøet spesielt. Vi ser frem til å brette opp ermene og starte arbeidet med etablering av et godt og tydelig tilbud til målgruppen. Det gleder oss også at kommunalsjefen lover at tilbudet skal være på plass i løpet av 2022. Med dette har vi troen på at politikere, administrasjon og fagfolk i Trondheim kommune sammen kan lukke det påviste lovbruddet en gang for alle, og at de damene dette gjelder får et godt og verdig tilbud.

Dyktige ansatte med spisskompetanse på kvinner og rus, vil sikre at et nytt tilbud blir et godt tilbud så snart de strukturelle rammene er på plass.