Gå til sidens hovedinnhold

Mari Holm Lønseth på ville veier

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Mari Holm Lønseth kommer med en rekke udokumenterte påstander både om egen politikk, men ikke minst store faktafeil om egen veireform og Arbeiderpartiets samferdselspolitikk.

Et taktskifte for vegbygging er det ikke Høyre alene som har stått for. Det startet allerede i 2008. Ikke i ett eneste ett av de siste 8 årenes budsjett har Høyre hatt mere penger til samferdsel enn Arbeiderpartiet. Det ville altså ikke blitt mindre penger til veg med en Arbeiderpartiledet regjering, men det ville også ha blitt mer midler til fylkesvegene våre. De er det betydelig mer av i Trøndelag enn riksveger.

Vi har ingen grunn til å kritisere verken Nye Veier AS eller selskapets ansatte, vi har tillit til at selskapet forvalter sitt oppdrag i tråd med de rammer og det mandat stortinget har vedtatt. Nye Veier AS i Trøndelag har gjort en god jobb med å få prosjektene samfunnsøkonomisk lønnsomme, og ta ned kostnadene slik at Trøndelag har kommet først i køen. Samtidig må det være lov å påpeke at det har kostet innbyggere og lokalpolitikere mye. Om de ikke sier ja til Nye Veiers løsningsforslag blir det ingen vei i Trøndelag, og det er fortsatt uenigheter som må løses.

Men lenge så det ut til at veiprosjektene i Trøndelag skulle bli nedprioritert. Arbeiderpartiet er ikke imot nye metoder og vilkår for vegbygging.

Regjeringspartiene har hele veien snakket ned Statens vegvesen, bedt de utrede nedlegging av trafikkstasjoner, og privatisere flere tjenester. Samtidig har etaten årlig blitt utsatt for store økonomiske kutt. Situasjonen mange steder i landet er kritisk, med en alt for høy kompetanseflukt. Arbeiderpartiet vil ta vare på de ansatte, styrke deres kompetanse, handlingsrom og arbeidsmiljø. Vi vil redusere den storstilte bruken av konsulenter de nå har vært nødt til.

I valgkampen 2013 gikk Høyre til valg på at E6 Sør skulle stå ferdig i 2023. Dette ble gjentatt i 2015 når veiselskapet Nye Veier AS ble etablert. Nå er årstallet for ferdigstillelse satt til 2027.

Til våren har Arbeiderpartiet landsmøte, og er dermed i en fase hvor innspill til partiprogrammet mottas. Fagbevegelsen er en viktig del av utvikling av dette.

Ved forrige stortingsvalg gikk Arbeiderpartiet til valg på å evaluere erfaringene med oppsplitting av veisektoren og etableringen av Nye Veier. Dette er fortsatt partiets hovedmål. Skal vi få mer veg for pengene må vi ha kunnskap og en åpen diskusjon. Er vi tjent med å ha to statlige planleggingsselskap? Staten har ikke laget en total oversikt over tilstanden på vegnettet vårt siden 2012.

Lønseth hevder at etableringen av Nye Veier AS har spart oss for 59 mrd kroner. Nye Veier AS har i følge deres egen oversikt til nå ferdig 60 km vei. Det blir altså ca 1 mrd kroner spart pr km bygd vei. Det hadde vært svært interessant å se et slikt regnestykke, og hvor besparelsen har kommet. Dette har til nå vist seg umulig. Selskapet Nye Veier AS utgjør i seg selv ingen besparelse, og de som fysisk bygger veien er de samme som tidligere og som også bygger for Statens vegvesen – nemlig de private entrepenørene.

I samme periode ser vi at driftskontrakter på vegvedlikehold riksveger prismessig har økt med 72 prosent, noe som i statsbudsjettet hevdes skyldes oppsplitting.

Vi er sikre på at innbyggerne i Trøndelag er mer opptatt av om dødsfellen i Klettkrysset blir fikset. Får vi to tog i timen før 2032? Blir godsterminal på Torgård realisert som Høyre lovet? Når kommer pengene til Nydalsbrua? Blir trafikkstasjonen vår berget, hvor lenge må jeg vente før jeg får kjørt opp? Hva vil jeg måtte betale i bompenger? Når blir min fylkesvei prioritert? Hva skjer med Dovrebanen, og Rørosbanen?

Vil anleggsbedriftene i Trøndelag klare seg gjennom pandemien, og ha nok oppdrag?

Det er mer enn nok viktige prosjekt en tverrpolitisk må jobbe for slik at Trøndelag får sin rettmessige andel av samferdselsmidlene når Nasjonal Transportplan skal vedtas i juni 2021. De siste 8 årene har det mest vært fagre løfter, og mindre penger. Kostnadene har denne regjeringen dyttet foran seg, samtidig som de kommer med en rekke udokumenterte påstander.

Det blir rett og slett for useriøst.

Kommentarer til denne saken