Med respekt å melde tror jeg Marit Arnstad har oppholdt seg for lenge borte fra grasrota og lokalpolitikken. I Trønder-Avisa 4. september viser hun til at beslutningen om å legge ned lensmannskontoret i Levanger ble tatt av regjeringen og Politidirektoratet, uten at kommunen hadde noe som helst innvirkning på det.

Jeg opplever at Marit Arnstad med denne uttalelsen setter lokaldemokratiet i et dårlig lys. Hva er hensikten med å være lokalpolitiker hvis vi ikke skal kunne være med å påvirke samfunnet rundt oss? Selvsagt får vi ikke gjennomslag for alt, men vi gjør ikke jobben vår om vi ikke forsøker.

I 2014 samlokaliserte lensmannskontoret i Levanger seg med Verdal. En av årsakene til det, var at husleiekontrakten i Levanger gikk ut. Tillitsvalgte i politiet ropte varsko om at dette ikke ville bli en midlertidig løsning. Hvorfor lyttet ikke Sp til dette? Hvorfor ble det ikke funnet egnede lokaler til lensmannskontoret i Levanger? Hvorfor sto ikke sto ikke Sp politikerne på barrikadene da flyttingen ble et faktum? Hvorfor sto ikke parlamentarisk leder i Sp og stortingspolitiker for Sp i Nord-Trøndelag opp og sa at dette må vi kjempe mot. Selv om Arnstad kaller det tøv, står jeg for mitt utsagn om at vi fortsatt kunne hatt lensmannskontor i Levanger om Sp hadde gjort jobben sin den gang.

I denne perioden har lokalpolitikerne i Levanger, med ordfører Anita Ravlo Sand og undertegnede i spissen, kjempet mot den varslede nedleggelsen av trafikkstasjonen i Levanger. Dette er avgjørelser statens veivesen tar, men vi som lokalpolitikere ga oss ikke, og vi ble lyttet til. Trafikkstasjonen i Levanger stenger ikke. Vi kan ikke ta den passive rollen som Arnstad viser til, vi må gjøre jobben.

I dag kan vi også lese om Nortura ansattes kamp for nedleggelse av 80 arbeidsplasser på Steinkjer. De savner støtte fra politikerne og bondeorganisasjonene. Selvsagt er dette en avgjørelse som skal tas av eierne, og det er mulig Arnstad og Sp mener at kommunen heller ikke her har innvirkning. Men dette blir passiv tenking.

Som lokalpolitikere er det vår jobb å stå på for å berge arbeidsplasser og vise støtte til de som kjemper kampen i våre kommuner. De skal ikke stå alene. Jeg forventer at også stortingspolitikerne fra tidligere Nord-Trøndelag også vil vise støtte i Nortura saken. Her er det tross alt snakk om 80 arbeidsplasser som kan forsvinne ut av fylket vårt.