29. juni har den ekstreme grupperingen SIAN varslet at de ønsker å ha holde demonstrasjon i Trondheim på Torget. En demonstrasjon hvor de ønsker å spre sine konspirasjonsteorier og sitt hatprat ut til folk. SIAN har gjennom mange år, med provaksjon som metode, bidratt til å forgifte det norske ordskiftet.

Mangelen på evne til medfølelse og takt kom tydelig frem da de i 2018 ønsket å pisse på minnet til ofrene etter 22. juli, ved å ønske å demonstrere på minneplassen 21. juli. Når de nå igjen gjester byen vår er det viktig at vi er klare. Vi skal møte dem, og vise at i Trondheim har deres budskap lite fruktbar jord.

Lars Thorsen, leder av SIAN og dømt for trakassering og hatefulle ytringer, har bedt politiet om å nekte motdemonstrasjoner i Trondheim. Her kan det nevnes for opplysningens skyld at den samme Thorsen tidligere i vinter også ble arrestert etter å ha sprayet en mindreårig med forsvarsspray under en demonstrasjon. Trondheimspolitiet har her meldt at de ikke ønsker å etterkomme ønsket fra ekstremisten om å oppløse eventuelle motdemonstrasjoner. Alt annet fra politiet ville ha vært direkte skandaløst. Men dessverre noe som har hendt en rekke andre steder.

Om vi ser litt utover vår egen region er det dessverre en tendens til at politi stadig oftere velger å bruke makt mot de som demonstrer mot fasisme og rasisme i stedet for å beskytte dem mot dels voldelige høyreekstreme. Dessverre var det noe vi så sommeren 2017 da Ole Tellefsen ble bortvist og truet av politiet etter at han fredelig stilte seg opp i veien for en gruppe voldelige nynazister i Kristiansand. I beste fall kan dette kalles dårlig dømmekraft fra politiets side.

Det er bra at politiet ikke ønsker å etterkomme Thorsens ønsker i Trondheim. Samtidig bør vi merke oss at politiet samtidig oppfordre folk til å ikke møte opp. En oppfordring som for meg klinger umusikalsk. Politiet bør vokte seg for å komme med uttalelser som kan begrense folks frimodighet til å demonstrere og ytre seg. Når politiet oppfordrer folk til å holde seg hjemme uten klar hjemmel i lov er det alvorlig og bekymringsfullt. Politiet vet at de ikke har hjemmel til å nekte folk å ytre seg imot det hatets teater de selv har tillatt på torget ved å la SIAN demonstrere.

Det er naivitet å tro at hatet som SIAN står for kan ties i hjel. Om vi lukker øynene sprer det seg som ugress. Vi vill en dag våkne opp å innse at vårt samfunn er blitt forandret. Infisert av hat. Hatet må møtes og utfordres i gatene. Derfor kommer jeg, og forhåpentligvis er jeg ikke alene, til å møte opp å bruke min frihet til ytre meg. Ytre meg mot rasismen og hatet til SIAN. Jeg kommer til å rope ut mot rasisme, fasisme og ekstrem nasjonalisme.

Den dagen SIAN får diktere hvem som skal kunne ytre seg offentlig er dagen demokratiet dør! Om SIAN ikke føler seg velkommen i Trondheim er det nok fordi de ikke er det. Kampen mot rasisme og hat er ikke noe som alene kan vedtas i bystyret. Den må bekjempes i hverdagen, på alle arenaer i samfunnet, slik som Kristian Kittelsaa gjorde lørdag 6. juni.

Jeg oppfordrer alle til å ta til gatene mandag! Jeg oppfordrer alle trondheimere som ikke deler det grumsete budskapet til SIAN til å gå ut i gatene fredelig.

HØR DEN NYE EPISODEN AV "BØRSEN OG KATEDRALEN - MED SNORRE VALEN" OM HØYREEKSTREMISME MED JONAS SKYBAKMOEN FRA FILTER NYHETER HER: