Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil gjerne ha makt i Trøndelag, men når det avdekkes mobbing og grove overgrep mot fylkeskommunens ansatte så snur de ryggen til, i likhet med medløperne i mobbesaker. Det gjorde også 55 av fylkestingets 59 representanter, når denne saken ble satt på sakslista, i fylkestingets møte i oktober.

I fjor høst ble lærer Christer Rognerud tilkjent 600 000,- i sakskostnader, og en skadeserstatning på 400 000,- kroner fra fylkeskommunen. Dette fordi han over flere år ble utsatt for ulike former for trakassering av flere kollegaer på den skolen han jobbet. I dommen ble fylkeskommunen og skolen tildelt ansvar for at det ikke ble grepet inn.

Rognerud fikk heller ingen støtte fra Utdanningsforbundet, og læreren måtte betale advokat og saksomkostninger av egen lomme. Som en avslutning på saken ble Rognerud, på toppen av det hele, oppsagt som lærer av fylkeskommunen.

Den enstemmige dommen sender et kraftig signal til skoleeier – men de følger den dessverre ikke opp på en forsvarlig måte. Fylkesordfører Tore O. Sandvik kunne ikke engang strekke seg til å gi Rognerud så mye som en beklagelse. Arrogansen fra politisk og administrativ ledelse er mildt sagt sjokkerende.

Særlig Arbeiderpartiet er flinke til å snakke om arbeidsmiljø og mobbing i sine festtaler, men når det kommer til praktisk politikk så fraskriver de seg ansvaret. Ja, feighet og ansvarsfraskrivelse virker å være det rødgrønne regimet og administrasjonen i Trøndelag sitt drivstoff til å drifte fylkeskommunen.

Før i tida hadde man noe som het «skammekroken», og der kunne gjerne fylkesordføreren og resten av Arbeiderpartiet nå stått en stund, for å tenke over hva slags signaler de egentlig gir. I ettertid har jeg også blitt kontaktet av mange lærere fra flere videregående skoler i Trøndelag, som enten har opplevd lignende saker selv, eller sett andre bli utsatt for det. Rognerud er altså ikke alene – han er et symptom på noe større.

Det er virkelig på høy tid at fylkeskommunen gjennomgår sine rutiner, og overholder den tiltaks- og omsorgsplikten man er pålagt gjennom Arbeidsmiljøloven. Selv om fylkesordfører Tore O. Sandvik sier han har brukt nok tid på denne saken, så kommer vi i Fremskrittspartiet til å følge den opp. Trøndelag fylkeskommune skal være en trygg arbeidsplass for alle ansatte. Dersom vi politikere i kraft av å være arbeidsgiver ikke kan ta tak i slike vanvittige saker, hvem skal da gjøre det?

Christer Rognerud fortjener både stor honnør og en beklagelse fra fylkeskommunen, for alt han og familien har vært gjennom og måttet kjempe for. Det er usannsynlig at andre som opplever slikt har like stort mot som Christer Rognerud. Det er derfor tvingende nødvendig at Trøndelag fylkeskommune som arbeidsgiver til nesten 6000 ansatte, faktisk tar ansvar i denne saken.