Partiet Sentrum sitt første stortingsvalg er nå over. Til alle dere som stemte på oss: Takk! Vi er utrolig takknemlig for at dere valgte oss denne gang, og vi vil fortsette vår utvikling frem til neste valg.

Å drive valgkamp har vært ekstremt lærerikt, spennende og utfordrende. Tusen hjertelig takk til alle som har kommet innom vår bod i Trondheim, med sine spørsmål, tanker og kunnskap. Jeg har møtt mennesker med ulik bakgrunn og forskjellige yrker, som alle har lært meg mye om hvordan deres hverdag oppleves og hvordan vi politikere kan legge bedre til rette. Sett i sin helhet, så har mine erfaringer på stand utelukkende forsterket min motivasjon til å arbeide for folket.

Unnlatt å inkludere små og nye partier

Selv om valgkampen har vært en positiv opplevelse som utgangspunkt, har den også bydd på vanskeligheter. Som fylkesleder er jeg kritisk til hvordan de store mediene har unnlatt å inkludere de små og nye politiske partiene. For det første ble ikke vi i Partiet Sentrum representert i valgomatene til NRK, TV2, VG eller flere andre store medier. Hvilket signal sender dette? Er det kun de ni stortingspartiene som er reelle alternativer for norske velgere? Nei, overhodet ikke. Tenk hvilket signal dette sender til for eksempel førstegangsvelgere. De som er usikre på hvordan det politiske landskapet ser ut, og derfor setter sin lit til de store medienes valgomater.

Hos NRK får landets innbyggere kun velge mellom 9 av 16 riksdekkende partier. Det er så vidt over halvparten av de faktiske alternativene som foreligger. Jeg mener dette er et demokratisk problem. Forklaringen på den beskjedne dekningen av små og nye partier kan neppe omhandle utfordringer med ressurser og kapasitet. Telemarksavisa, som er en fylkesavis med betydelig mindre ressurser enn NRK, har laget en valgomat der alle de riksdekkende partiene er med. I forrige uke sendte Helsepartiet sin bekymring over NRKs diskriminering til OSSEs (Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa) valgobservatører. Dette er en bekymring som vi i Partiet Sentrum deler.

Ingen deltakelse i skoledebattene

Når beina blir kappet under oss i valgomatene, blir skoledebattene ekstra viktige. De blir en arena hvor vi som et nyetablert parti kan formilde vår politikk til blant annet unge førstegangsvelgere. Heller ikke her fikk vi i Partiet Sentrum tildelt en mulighet fra fylkeskommunen i Trøndelag. Kort tid før oppstart av valgkampen, fikk undertegnende en e-post med følgende innhold: "Dette betyr at det kun er de ni partiene som er representert på Stortinget som inviteres til å delta i debattene. Det vil si at Unge Sentrum dessverre ikke kan delta i årets skoledebatter, men dere inviteres til å delta på valgtorg på alle skoler".

For oss oppleves dette som urettferdig og et brudd på tanken om likebehandling. Jeg har for så vidt forståelse for at det ville blitt mange partier om beinet, og at det ville ha vært en utfordring for skolene med tanke på plass, kapasitet og tidsbruk. Likevel, er det en god nok grunn til å nekte reelle politiske partier adgangen til å delta i skoledebattene? På ingen måte, spør du meg.

Vi i Partiet Sentrum har kampen mot utenforskap som en av våre viktigste saker. Vi ser verdien av mangfold og inkludering. Dette fanges opp av vårt fantastiske slagord som lyder: Vi gir alle en mulighet! Jeg håper mediene tar i bruk vårt slagord frem til neste valg. Jeg håper mediene ser verdien, og sitt ansvar, i å inkludere de nyetablerte partiene i sine valgomater og sin dekning av neste valg. Det vil være med på å styrke demokratiet slik vi ønsker å ha det.