I løpet av valgkampen diskuterte jeg mye svært mye oljepolitikk med politiske motstandere. Etter at Solberg-regjeringen foreslo endringer i oljeskatteregimet kom endelig temaet ordentlig på dagsordenen. Da jeg og andre FrP-politikere advarte mot at en ny regjering kunne komme til å endre rammebetingelsene for oljenæringen og oljeindustrien til det verre, ble jeg blankt avvist av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, som nærmest fremstod som garantister for næringens eksistens og videre utvikling – «utvikle, ikke avvikle» sa de.

Nå, noen måneder senere, vet vi at oljekampen må fortsette fremover.

Les også

Kaski skaffet den største slegga

Regjeringspartienes budsjettenighet med SV denne uken svekker det private næringslivet på mange områder. Blant annet øker det totale skatte- og avgiftstrykket neste år med 8,7 milliarder kroner. Det meste av dette må næringslivet betale. Til sammenligning økte den rødgrønne regjeringen mellom 2006–2013 skatter og avgifter med «kun» 5,2 milliarder kroner over åtte år. Oljebransjen slipper heller ikke unna.

Siden midten av 60-tallet har Norge gjennomført såkalte «konsesjonsrunder», som gir oljeselskapene utvinningstillatelser for leting etter og produksjon av petroleum på norsk sokkel. Dette har gitt Norge store deler av den enorme rikdommen vi i dag har på konto. Nå sørger Ap og Sp, gjennom enigheten med SV, for at 26. konsesjonsrunde ikke blir noe av i 2022. De fratar dermed oljeselskapene mulighet til å utforske umodne områder av sokkelen vår, hvor det kan ligge store mengder olje og gass.

Så vidt jeg vet har man kun avlyst eller utsatt en konsesjonsrunde én gang tidligere, og den gang var det på grunn av at man trengte mer geologisk informasjon. Aldri har en konsesjonsrunde blitt utsatt eller avlyst på grunn av politikk. Dette kan påvirke hele verdikjeden og mange tusen oljearbeidere negativt, fra verftsarbeiderne på Verdal til de som jobber på plattformene.

Ap og Sp har også gått med på å innføre en ekstra avgift på olje og gass på mange hundre millioner kroner, som svekker konkurransekraften til vår viktigste næring, i tillegg til å utrede enda en ekstra avgift. I løpet av det neste året skal regjeringen utrede Svs forslag om å innføre en omstillingsavgift på olje og gass. Det vil ingen ende ta hvor mange nye skatter og avgifter som skal legges på petroleumsnæringen. La det ikke være noen tvil, hensikten og intensjonen er at vår mest lønnsomme næring til slutt skal bli ulønnsom ved hjelp av skatter og avgifter.

Denne høsten har det vært mye snakk om vanlige folk. Vi kan i alle fall slå fast at med dette statsbudsjettet og med det politiske flertallet vi har i dag, er det ikke vanlige oljearbeideres tur. Oljekampen som vokste gjennom valgkampen må nå reetableres så vi kan sikre arbeid, velferd og velstand over hele landet.