Hvor mye skal ambulansetjenesten i Helse Nord-Trøndelag spare før det går på bekostning av ytelsen til de ansatte, og ikke minst brukerne av helsetjenesten?

Fagforbundet mener forslaget om å gå over til hjemmevakt på ambulansestasjoner setter folks liv og helse i fare!

En svært god illustrerende video ble lagt ut på Trønder-Avisa 3 januar.

Videoen illustrere forskjellen på stasjonsvakt og hjemmevakt hos ambulansetjenesten, og viser hvordan beredskapen reduseres gjennom tapt utrykningstid.

Rett før jul, kom nyheten om forslag til sparetiltak ved ambulansetjenesten i helseforetaket.

Det nyeste forslaget, hvor det er viktig å understreke ikke er ferdig behandlet, anses som et forslag i feil retning og et forslag som Fagforbundet ikke er enig i.

Med forventet befolkningsvekst, en «eldrebølge» på vei, Covid-19-pandemi som ikke er over, og økning av ambulanseoppdrag mot år 2035 vil det være svært uheldig å innføre slikt sparetiltak.

Skulle styret i HNT komme frem til en slutning hvor det endres til hjemmevakt-tjenester, vil det kunne føre til økt turnover og økt vanskelighet for å skaffe faste ansatte, noe som har vært utfallet ved andre tjenester hvor det er hjemmevakt-ordninger.

Dette vil også kunne føre til et endret arbeidsmiljø, hvor blant annet det psykososiale arbeidsforholdet vil bli utfordret, noe som kan medføre sjanse for økt sykefravær.

Ambulansetjenesten er sykehusets forlengede arm, og for mange det første møtet med helsetjenesten. Det første møtet med pasienten vil ofte være det som gjør at pasienten føler seg trygg og ivaretatt.

Siden 2014 har det blitt bevilget mindre og mindre penger til helseforetakene i Norge.

Noen vil hevde at foretakene vil ha godt av innstramminger for å bli mer effektiv, men nå er grensen nådd.

I Helse Nord-Trøndelag har ansatte og ledelse arbeidet godt sammen, slik at alle er med på å bidra for å få på plass en forsvarlig økonomi og en forsvarlig helse ytelse for befolkningen.

Men nå får Helse Nord-Trøndelag se på andre alternativer, beredskapen i distriktene er like viktig som i byene.

Motivasjon, ytelse og beredskap utfordres.

Ambulanseklinikken har levert budsjett til svært godt bestått i flere år nå. Hvor mange topp karakterer skal det oppnås før styret i Helse Nord-Trøndelag forstår at det ikke er mer å spare på ved beredskapstjenesten.