Verdal Venstre ved Brita Kleven Thorsvik skriver i sitt innlegg i Innherred at Verdal kommune har mer enn nok boliger og boligtomter i Verdal kommune. Denne oppfatningen deler ikke Verdal Arbeiderparti.

Les også

Arealpolitikk og kommunal økonomi

Det er et skrikende behov for sentrumsnære eneboliger og eneboligtomter. Det er også behov for areal til utbygging av leiligheter. Et resultat av manglende interesse og vilje fra Senterpartiet til å innse dette medfører blant annet at eksisterende eneboliger kjøpes opp av utbyggere for deretter å rives for å frigjøre tomt for leiligheter. Denne sammenhengen har dessverre både Senterpartiet og Venstre i Verdal veldig vanskelig for å ta innover seg.

Hvis Verdal kommune skal være en attraktiv kommune å bo i, må kommunen tilrettelegge for dette. Verdal Arbeiderparti er for en ekspansiv og offensiv arealpolitikk både for næring og bolig. Dette for å beholde de innbyggerne vi har samt tiltrekke oss nye innbyggere i årene som kommer.

Mener Senterpartiet og Venstre at Verdal kommune ikke har behov for økte inntekter? Vi snakker om inntekter som kan brukes til helse, skole, barnehage og kultur.

Verdal Arbeiderparti mener at det nå er nok passivitet og naivitet fra det styrende Senterpartiet i Verdal.