I helga har mennesker fra hele Norge vært samlet ved Storheia og Roan vindindustriområder i Åfjord kommune. Vi har deltatt på et støttearrangement i forbindelse med høyesterettsdommen i oktober, som ga reindriftssamene på Fosen medhold i at utbyggingen på Storheia og Roan krenker samenes rett til å utøve sin kultur. Konsesjonene til de to anleggene er kjent ugyldige.

Etter at høyesterettsdommen ble kunngjort har lite skjedd. Dette synes verken reindriftssamene, Motvind Norge eller Naturvernforbundet er greit. De sistnevnte organisasjonene bestemte seg for å arrangere et støttearrangement ved å samle engasjerte mennesker fra hele landet nettopp der vindturbinene står: Storheia og Roan. Motvind Norge og Naturvernforbundet har lenge støttet reindriftssamene på Fosen, som har kjempet mot utbygging av reinbeiteområdene i omtrent 20 år.

Arrangementet foregikk over to dager. Begge dager var mellom 80 og 100 engasjerte mennesker til stede. Mange deltok fra ulike organisasjoner, noen kom fra grupper som selv har kjempet mot vindkraft på sine hjemsteder. I tillegg deltok politikere fra fylkesting og storting.

Nils Roger Duna holdt et innlegg om reindrifta i området og samisk historie. Han har grundig kunnskap om samisk historie, og har gitt ut to bøker om temaet. Den siste har nettopp kommet fra trykkeriet. Leif Arne og Jon Kristian Jåma var til stede på vegne av Sørgruppa, og Leif Arne snakket om deres kamp i rettssystemet, og om viktigheten av Storheia for reindrifta. Både Sør- og Nordgruppa fikk gave fra representanter fra kunst- og kulturlivet fra hele landet i form av bilder og støtteerklæringer.

André N. Skjelstad sitter på stortinget for Venstre. Han holdt en appell med beskjed om at området må tilbakeføres og turbinene må ned. Andre som holdt innlegg var Raine Ørsnes og Siri Fjeseth fra Folkehelseutvalget til Motvind Norge, Magne Vågsland, leder i Naturvernforbundet i Trøndelag, representanter fra ulike lokallag av Motvind Norge og mange flere. Alt ble koordinert og ledet av Kari Merete Andersen og Torbjørn Lindseth fra Motvind Norge. I flere måneder har de jobbet for å organisere og gjennomføre arrangementet. Dette klarte de på en god og profesjonell måte. Området var dekket av bannere og plakater, bål og lavvoer, og etter hvert fylt av mange støttespillere, journalister og tv-folk.

Reindriftssamene på Nord-Fosen, Nord-gruppa, består av Terje Haugen, som er leder i Fosen reinbeitedistrikt, og to kvinner som begge har tatt over reindrifta etter sine fedre; Sissel Holtan og Elise Holtan Pavall Årbogen. De holdt innlegg på søndag der de fortalte om hvordan de bruker områdene og hvorfor akkurat disse områdene er så viktige for at reindrifta skal drives forsvarlig.

Hege Bae Nyholt, stortingspolitiker, holdt et engasjert innlegg om hvorfor Rødt ønsker at turbinene skal demonteres. Det samme gjorde Torgeir Strøm, fylkespolitiker fra SV, som sa: «For når vi ser ut i verden, så er det tid for å slå ring om menneskerettighetene. Det er tid for å slå ring om folkeretten. Det er tid for å slå ring om den demokratiske rettsstaten. Regjeringa i Norge må derfor vise at de står opp for rettsstaten og urfolks rettigheter. Vindkraftverkene på Storheia og Roan må derfor rives! Og naturen skal restaureres tilbake så bra som mulig, til ordentlige reinbeiter igjen! Og det skal gjøres no!».

Begge fikk kraftig applaus fra publikum.

Politiet sto vakt begge dager og passet på at vi ikke var til hinder for trafikk og at vi fikk holde på uforstyrret. De var hyggelige og understreket at de var der for å ivareta våre interesser. De understreket at de ønsket dialog og uttrykte at de hadde stor forståelse for vårt engasjementet i saken.

Etter to dager med mange innlegg – flere enn det er plass til å nevne – ønsker Naturvernforbundet i Namdalen å takke vertsorganisasjonene for et godt gjennomført arrangement! Vi håper at høyesterettsdommen får konsekvenser slik at reindriften på Fosen kan videreføres også av kommende reindriftsgenerasjoner i Namdalen og Fosen.