Mer igjen for pengene

Foto:

Av
DEL

MeningerPå et skolebesøk møtte jeg en lærer som etterlot et dypt inntrykk. Vi snakket om elevene som faller fra og hva det gjorde med hver og en av dem. - Vet du hva som føles så ekstra fortvilt, spurte han. - Vi kunne fått til så mye mer, hvis vi bare gjorde de riktige tingene, og vi ville få så enormt mye igjen. Vi sløser med mulighetene våre.

«Vi kunne fått til mye mer hvis vi bare gjorde de riktige tingene».

En bedre beskrivelse om politikken Frp og Høyre fører kan man knapt tenke seg. Vi sløser med Norges muligheter.

Det er dette et politikk bør handle om: Hvordan vi løser vi de store oppgavene landet vårt har, hvordan vi forbereder vi oss på framtida.

Mange er bekymret for om vi klarer å ta vare på et godt Norge. Det er mulig, men da må vi gjøre to ting: Sørge for at dagens unge kan få arbeid og bidra til verdiskapning og sørge for at alle får ta del i velferden. Derfor er det ikke først og fremst investeringer i nye oljefelt eller avkastningen på oljefondet som avgjør hvordan Norge vil se ut. Det er hvordan vi investerer i en god oppvekst og skole for barn og unge og hvordan vi fordeler godene mellom oss og sørger for arbeid, helse og omsorg for alle.

Mange land drømmer om dette, men ikke alle har råd. I løpet av perioden som statsminister og finansminister har Erna Solberg og Siv Jensen brukt mer oljepenger enn alle tidligere regjeringer til sammen. Og det var før koronakrisa. Det er våre felles penger de bruker. Noen mener vi bruker for mye, jeg mener spørsmålet vi heller må stille er: får vi nok igjen for pengene? Svaret er åpenbart nei.

  • Med så mye oljepenger burde vi sørge for at alle får en god skolegang og en god start i livet. 60.000 elever starter skolen hver høst, med drømmer og forhåpninger. De følges av foreldre som håper at skolen skal ta godt vare på barna deres. 13 år senere har 15. 000 forlatt videregående uten å fullføre, med mindre sjanse til jobb, bolig og trygg økonomi. Det gjør Norge fattigere.
  • Vi må skape et helsevesen som har folk og ressurser nok til å gi alle trygghet om at hjelpen er der når du trenger den. Nå har vi en primærhelsetjenester som enkelte steder i landet er i ferd med å bryte sammen, og sykehus som mangler penger. Vi er blitt på at god helse er et grunnleggende gode. Det burde vi bruke pengene på.
  • Vi må sørge for at pleietrengende får en eldreomsorg med tid, kvalitet og livsglede. Vi har sett hvordan titusenvis av ansatte gjort en heltemodig innsats gjennom koronakrisa. La oss bruke pengene på å gi dem gode vilkår, gode sykehjem og eldresenter og tid nok til å for å kunne gjøre jobben også når krisa er over.
  • Vi må sørge for at pensjonistene ikke opplever at pensjonen blir mindre mens regningene blir større. Det var aldri meningen at pensjonsreformen skulle gi pensjonistene redusert kjøpekraft år etter år. Arbeiderpartiets forslag om å gjøre noe med det er blitt nedstemt i Stortinget. Norge har råd til å gjøre noe med det, men regjeringen har andre ting å bruke pengene på.
  • Vi må ta vare på de mest sårbare blant oss. Over 100.000 fattige barn er en skammelig rekord. Barnevernet klarer ikke å hjelpe de som trenger fellesskapet mest. Folk som trenger psykisk hjelp blir satt på venteliste, en ventetid ikke alle overlever. Det er ikke nødvendig at det skal være sånn i Norge.
  • Vi må forvente en helt annen innsats mot klimakrisen. Konsekvensene hvis vi ikke gjør noe vil bli dramatiske. Teknologien finnes, pengene er der: Nullutslippsteknologi i veitransporten, skogplanting, klimavennlig skipsfart og karbonfangst og lagring. Det er mer handling som trengs.

Vi å kreve mer igjen for pengene. Ikke titalls milliarder til et nytt enormt regjeringskompleks i Oslo, Ikke nye titalls milliarder i skattekutt til dem som har mest fra før. Men skikkelig satsing på det som er viktigst: helse, skole, omsorg og klima. Og et framtidsrettet næringsliv hvor vi skaper arbeids til alle.

Folk i Trøndelag står klare til å bygge Norge videre. Tar vi ressursene i bruk og lar folk i hele fylket i bruk, kan vi skape et enda bedre land bo i. Men da må vi bruke pengene rett og ha en regjering som er på lag med oss. Når vi betaler for noe og ikke får det vi forventer, har vi bytterett. Slik er det også i politikken. Vi har ikke råd til å sløse ut oljepenger på ting som ikke virker. Norge fortjener bedre.

Send debattinnlegg her «

Bli med i debatten i Trøndelag!

Artikkeltags