Gå til sidens hovedinnhold

Mer vei til en billigere penge med Nye Veier AS

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Trøndelag ser vi endelig at investeringene til samferdsel øker. Det gis mer penger til kollektiv, tog og vei. Vi får en ny E6 raskere, til en lavere kostnad og mer helhetlig enn tidligere planlagt.

Dieter Manka, tidligere prosjektleder i statensvegvesen mener jeg lyver om hva samfunnet har spart på reformen Nye Veier. Det er feil. Nye Veiers beregninger viser at netto nytte har økt med 59 mrd. kr fra oppstart til våren 2019. Kostnadsreduksjon utgjør nærmere 20 prosent, tilsvarende 25 mrd. kr. I tillegg til kostnadsreduksjonen er det beregnet en økt nytte på vel 34 mrd. Dette er altså en økt samfunnsnytte og en besparelse for samfunnet på 59 milliarder kroner.

Les også

Feil i innlegget til stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth (H)

Nye Veier er ikke i seg selv grunnen til av det bygges mer vei. Det er som følge av at Høyre og regjeringen har valgt å gjennomføre et taktskifte i norsk veibygging. Både Nye Veier AS og Statens vegvesen sørger nå for at vi får mer vei igjen for hver krone brukt. Statens vegvesen har levert levere prosjekter under budsjett, som er åpnet før tiden. Det er fantastisk for folk og næringsliv som bruker veien.

Nye Veier AS er en ny måte å bygge veier på. Alternativet til å tenke nytt er økte skatter og mindre veiutbygging i Norge. Det ønsker ikke Høyre. Derfor sier også Høyre nei til et forslag om å på sikt legge ned Nye Veier AS. Vi trenger mer veiutbygging, ikke mindre.

Kommentarer til denne saken