Serie: Ordførerne i Trøndelag

Snart er det ett år igjen til kommunevalget, og denne sommeren ber Trønderdebatt hver ordfører i Trøndelag om en statusoppdatering fra sin kommune. Hva er de viktige sakene? Hva rører seg? Og hva skjer framover?

Det er ingen tvil om at mulig salg av AS Meraker Brugs aksjer har skapt mye debatt og diskusjoner blant Mårråkbyggen. Det er en merkelig følelse å være til salgs, hele 94 prosent av alt arealet i Meråker er eid av stiftelsene og noen privatpersoner.

Det er mange følelser knyttet til dette, og særinteresser som har meninger om hva som vil være riktig eierform og hvem som bør eie. Jeg kan nevne reindrifta, landbruket/beitenæring, bruksberettigede, jegere, fiskere, besøksnæring, frivilligheten som gjennom sine arrangement er avhengig av god dialog med grunneier(e), Meråker Alpinsenter som eies av Meråker kommune og AS Meraker Brug, hytteforeninger og innbyggerne.

Nett og krafttilgang er noe regionen vår er opptatt av. Tiden er absolutt inne for kraftkrevende industri igjen. Verdiskaping nær der vannkraftproduksjonen er. Innestengt kraft. Tap på linjenett. Det har vist seg å være utfordrende. Elektrifiseringa av Meråkerbanen har skapt litt usikkerhet rundt energibehovet, i tillegg til andre prosjekter og forbruket generelt.

Det er ingen tvil om at hver og en av oss må bli flinkere til å ta ned vårt generelle forbruk. Paradoksalt må strømmen som produseres i Meråker en snartur til Stjørdal, før den eventuelt kommer tilbake. Med dobbelt tap. Litt som kjøttkaka som Meråker Kjøtt produserer, som må en snartur til Oslo, før den kan selges i Meråker.

Ny aktivitet i Meråker Næringspark er blitt planlagt i lengre tid, hydrogenfabrikk og produksjon av silisium til solceller. Dette vil kunne gi mange nye arbeidsplasser, i tillegg til de allerede etablerte i næringsparken som gjør en kjempejobb. Vi må legge forholdene til rette slik at de eksisterende bedriftene kan bestå. Man må ha flere tanker i hodet samtidig.

Meråker har store utfordringer med å beholde og rekruttere blant annet leger, sykepleiere, helsesykepleiere. Dette koster oss ekstra ressurser. Vi har valgt interkommunalt samarbeid også på tjenestenivå i Værnesregionen. Å få dette til å fungere optimalt, og forstå at ansvaret ligger hos oss, selv om f.eks. Barnevernet er en del av regionsamarbeidet.

Utenforskap er noe vi må bekjempe, og det er en kamp å beholde det som ikke er lovpålagte oppgaver i budsjettrunder. Men min påstand er at om vi nedskalerer det ikke lovpålagte, vil det som er våre lovpålagte oppgaver bli enda dyrere i framtida.

Infrastruktur, Meråkerbanen, E14, fylkesveier og kommunale veier og vedlikehold. Krigen i Ukraina, den urolige verden med terror også i Norge. Mulig Nato-medlemskap for våre naboer, vil kunne gi Mittstråket et helt annet fokus enn hittil.

Det er svært mange saker som opptar oss i Meråker, men dette er et lite utvalg. Vi har folkenedgang, forholdsvis stor arbeidsledighet og stor grad av uføre blant de arbeidsdyktige.

Det er utfordringer som vi alle må tenke er våre og må løses i fellesskap. I tillegg er vi i gang med revidering av Kommuneplanenes Arealdel, som kan bidra til å løse noen av utfordringene. Som en liten kommune, er vi en del av en større region og kan ikke se våre utfordringer adskilt fra resten av samfunnet.

Les rapportene fra ordførerne i Trøndelag