Gå til sidens hovedinnhold

Midlertidig arbeid gir ikke trygghet

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Altfor mange opplever at de kun blir tilbudt midlertidige jobber. Dette skaper utrygghet og uforutsigbarhet. Det blir vanskelig å planlegge egen fremtid og å få lån i banken til å kjøpe seg egen bolig når man ikke vet om man har inntekt neste år. Folk fortjener bedre!

Arbeiderpartiet jobber for at alle skal møte et trygt og rettferdig arbeidsliv som tilbyr hele faste stillinger og en lønn å leve av. Dette er en forutsetning for at folk skal kunne leve trygge og frie liv.

I 2015 innførte høyreregjeringen en lovendring som gir arbeidsgivere en blankofullmakt til å ansette midlertidig i tolv måneder, uten at de må begrunne et særskilt behov for dette. Høyresidens kronargument var at økt bruk av midlertidige ansettelser gir et mer inkluderende arbeidsliv. Det har ikke fungert.

Arbeiderpartiet advarte sammen med fagbevegelsen og de andre rødgrønne partiene om at økt adgang til midlertidig ansettelser tvert imot kunne føre til at utsatte grupper aldri kommer skikkelig inn i arbeidslivet. Det ser dessverre ut til å stemme.

Institutt for samfunnsforskning har sett nærmere på utviklingen i midlertidige ansettelser i tiden etter lovendringen i 2015. Tallene viser en økt andel midlertidige jobber. Økningen skjer i bransjer med allerede høy midlertidig andel og i lavtlønnsyrker. Den viser også at utsatte grupper på arbeidsmarkedet, som unge, innvandrere eller personer med nedsatt funksjonsevne, oftere blir ansatt midlertidig enn andre arbeidstagere. Disse gruppene hadde imidlertid ikke fått økt sin totale sysselsettingsandel etter 2015, og bare et fåtall av de midlertidige hadde bedret sin posisjon på arbeidsmarkedet ved å gå over i en fast ansettelse i det tidsrommet målingene ble gjort.

Regelendringen har altså ikke ført til flere jobber, men økt utskifting av personer i de midlertidige jobbene som finnes. Det er heller ingenting som tyder på at dette bedrer mulighetene for utsatte grupper til å komme seg inn på arbeidsmarkedet, men at det derimot øker andelen arbeidstakere som får en usikker tilknytning til arbeidslivet.

Men for Arbeiderpartiet dreier dette seg uansett ikke først og fremst om tall. Det handler om mennesker, og om de grunnleggende verdiene vi ønsker å bygge samfunnet vårt på. Arbeiderpartiet ønsker å bidra til at unge får en best mulig start i livet, at de får etablert seg med hjem og familie, og at hver enkelt får økonomisk uavhengighet og personlig frihet. Skal dette være mulig er trygghet for inntekt helt avgjørende.

Faste stillinger er også viktig i kampen for et seriøst arbeidsliv. Trygge arbeidstakere våger oftere å varsle om dårlige forhold på jobben, og å stå på egne krav dersom man blir urettmessig behandlet. Organisasjonsgraden er høyere blant fast ansatte enn blant personer på korttidskontrakter. Dersom mange er medlem i en fagforening og det er et godt samarbeid mellom tillitsvalgte og ledelse er det større muligheter for at virksomheten lykkes med sine mål og at hver arbeidstaker kan ha det trygt og godt på jobben. Flere faste stillinger vil med andre ord føre til et bedre arbeidsliv for alle.

Arbeiderpartiet jobber nå med planen for de første dagene i regjering dersom vi vinner valget i 2021. Arbeidsfolk skal vite hva de kan forvente av forbedringer i arbeidslivet med oss i regjering, og som de ikke vil få dersom høyresiden fortsatt får flertall. Vi lover at vi allerede første arbeidsdag i nye regjeringskontorer vil fremme forslag om at den generelle adgangen til midlertidige ansettelser oppheves.

Kommentarer til denne saken