Bakgrunnen for innlegget til Losen Moholdt er et oppslag i Trønderdebatt om et besøk Conrad Myrland, daglig leder Med Israel for fred (MIFF), har hatt ved Ytre Namdal videregående skole. 

Losen Moholdt reagerer på at Trøndelag fylkeskommune, representert ved Ytre Namdal videregående skole, velger å invitere inn en representant for en organisasjon som ikke er nøytral når det gjelder Israel og det vi kjenner som Palestina-konflikten.

Les også

Hvorfor inviterer Trøndelag fylke inn en organisasjon som jobber for ulovlig okkupasjon?

Les også

Israelernes perspektiver må få komme fram i skolen

Conrad Myrland var invitert inn av en av våre faglærere som en del av faglærers undervisningsopplegg i faget historie.  Målet med invitasjonen var å utfordre elevene våre til dybdelæring, til undring og utforsking. Vi ønsker å stimulere elevene til å være nysgjerrige, aktivt kunnskapssøkende og til å være kritiske i bruk av kilder. 

Kildekritisk bevissthet er en sentral del av læreplanverket. Vår faglærer hadde på forhånd drevet opplæring i sentrale kompetansemål i læreplanverket og diskutert med elevene om hva som var målet med undervisningstimen. De hadde på forhånd blitt utfordret til å søke kunnskap om Conrad Myrland, og om organisasjonen han representerer i den hensikt å jobbe med kildekritikk. Vår faglærer og våre elever opplevde denne undervisningstimen som svært nyttig.

Vi ved Ytre Namdal videregående skole merker oss debatten og innlegget til Amund Losen Moholdt, og har respekt for reaksjonen hans. Vi vil bruke kommunikasjonen i Trønderdebatt til å lære enda mer om kildekritikk, om utforskende historie og samfunnsbevissthet.