Over 200 millionærer og milliardærer anmoder de internasjonale lederne samlet i Davos på World Economic Forum om å få på plass en ekstra skatt for de rikeste. I et brev offentliggjort 18. januar ber de om mer skatt «av hensyn til fellesskapet». Det er den franske avisa Le Monde som skriver dette.

I den siste rapporten fra Oxfam pekes det på at de 1 prosent rikeste har erobret 63 prosent av de skapte rikdommene i verden, mens økte levekostnader rammer vanlige familier over hele verden. «Ekstremene er uholdbare, ofte farlige, og blir knapt tolerert lenger. Hvorfor tåler dere den ekstreme rikdommen i en tid med mange kriser?» heter det i brevet fra de ultrarike.

Samtidig stikker våre gråtkvalte rikinger til Sveits. Det er patetisk.