Alle har vi båret, eller bærer, våre byrder av ulikt innhold – omsorgsbyrden, forsørgerbyrden, beskyttelse mot vold, trakassering og rasisme – med stolthet og omsorg.

Så kjære kvinne og medsøster, hev stemmen din, la den runge utover samfunnet med tyngde – den er viktig, for alle våre medsøstre som ikke har en stemme å snakke med på grunn av undertrykkelse.

Vi kommer ikke utenom å snakke om krigen som nå raser i Ukraina, hvor en manns galskap kommer til syne i en voldsom krig. Nesten to millioner mennesker har flyktet fra Ukraina, og nesten alle er kvinner og barn. Hus og infrastruktur bombes, trygghet for den enkelte er borte, forsyninger av mat og livsviktige medisiner rammes. Den internasjonale kvinnedagen handler om å vise solidaritet for alle på tvers av alle landegrenser, samme hvilken hudfarge eller etnisitet du har. Det er flott at vi åpner og tar imot flyktninger fra Ukraina – det skal vi.

Norge fører i dag en streng innvandringspolitikk som setter kvinners liv og helse i fare, og selv om vi nå har fokus på flyktninger fra Ukraina må ikke glemme – Kvinner i Palestina som bor på Gazastripen, fanget i verdens største fengsel. Kvinner og barn sitter igjen uten ressurser og uten håp for fremtiden. I Hellas sitter flere tusen uten håp i flyktningleirer, Moria-leiren må evakueres og det må settes inn tiltak for å hjelpe alle de mennesker som er på flykt – uansett om det er på grunn av konflikt, klima eller naturkatastrofer.

Kvinner – hev stemmen i protest for den urett som ikke rammer deg selv – For ingen er fri, før alle er fri.

Norge er nok et av de mest likestilte landene i verden, men vi har samtidig en av de mest kjønnsdelte arbeidsmarkedene.

Over 80 prosent av de som skal ut i utdanning og yrkeslivet velger tradisjonelt. Kvinner velger helse- og omsorgsyrker og menn innenfor bygg- og anlegg, industri.

Og når man da ser på hvilke konsekvenser det får for kvinners økonomi og fremtidsmuligheter ser vi at vi som samfunn overhodet ikke er likestilt.

Flest kvinner jobber deltid – 4 av 10 og de fleste ufrivillig deltid, og når man ser på lønn innen de yrker som kvinner ofte velger så har de i gjennomsnitt 87 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Arbeidstidsordninger innenfor de typiske sektorene rammer også kvinner hardest. Menn jobber 33,6 timers uke i skift, kvinner jobber 35,5 timers uke i turnus – altså nesten to timer mer i uka.

Kvinner bærer også en større andel av husarbeid og omsorg for barn i hjemmet. Skal vi utligne dette må det gjøres mer for å få både jenter og gutter til å velge utradisjonelt innen utdanning.

Jeg vil avslutte med et dikt av Bente Bratlund

Ta på dei raude
danseskoa, dotter mi
og dans
La ingen få knebla
din song eller
hemma din draum
Dans dotter mi
Dans

Grip dagen
og fyll han
med din styrke

Vakker er du
Slå vakt om
grensene dine
Vent ikkje på å
bli valt av livet
Velg sjølv

Denne appellen ble holdt på årets 8. mars-arrangement i Levanger og gjengis med tillatelse. -red