MOT står i fare for å bli lagt ned i Levanger kommune. Vi elever ved Ytterøy skole mener MOT er viktig for ungdommer her og andre plasser. Det er mange grunner til at vi trenger det.

MOT er med på å lære oss å ta egne valg. Alkohol- og ruspress er noe alle ungdommer kommer til å møte på en gang i livet. Dette er MOT med på å forberede oss på. Vi lærer oss å håndtere situasjoner hvor man må ta egne valg og motstå gruppepress. Man blir flinkere på å ta egne valg. Dette skaper flere robuste ungdommer.

På Ytterøy skole møter vi MOT allerede i 1. klasse ved å synge MOT-sangen. Når man går på ungdomstrinnet, møter man det igjen ved å ha MOT opplegg cirka 12 ganger. I timene har vi leker, samtaler, diskusjoner og mye mer som angår MOT. MOT er et høydepunkt for mange. Vår erfaring med MOT er at de aller fleste engasjerer seg i temaene vi snakker om. Når man starter på ungdomstrinnet er man også med på MOT-dag, hvor man møter flere ungdommer og har leker og aktiviteter en hel dag.

I MOT-timene har vi øvd på å komme i situasjoner med press. Vi har gjort øvelser hvor vi har sett to sider av saken. Selv om vi vet at det er en øvelse, er det vanskelig å stå imot når andre presser på. Vi mener at dette er noe flere elever bør få lære om. De bør få mulighet til å få samme undervisning så de også lærer seg å håndtere slike situasjoner.

Mobbing er noe mange skoler dessverre sliter med. Derfor er det viktig at vi lærer og praktiserer hvordan man kan «se alle», og skape et miljø hvor alle føler seg inkludert både på fritiden og på skolen. På Ytterøy skole tror vi det er veldig lite mobbing. Vi tror MOT har en stor rolle i forebygging av mobbing.

Vi syns ungdommene som kommer etter oss bør få samme muligheter som oss. MOT har lært oss å kjenne hverandre, men også oss selv. Vi blir mer bevisst på å ha mot til å si nei, mot til å bry oss og mot til å leve. Vi skjønner at dere må spare penger, men MOT bør ikke fjernes i Levanger kommune! Det er altfor viktig for oss til å legges ned!