(Siste)

Den kontrollfristen du har nå, gjelder inntil du har gjennomført en ny kontroll. Statens vegvesen sender et påminnelsesbrev når fristen nærmer seg.

Det som blir nytt er at folk nå kan gjennomføre EU-kontrollen når de vil, så lenge kjøretøyet er godkjent innen kontrollfristen.

Tidligere var det slik at siste siffer i registreringsnummeret bestemte når bilen skulle inn til kontroll.

– Etter 8. februar 2019 er det dato for førstegangs registrering som danner utgangspunktet for fristen. Kjøretøy-eiere får også større fleksibilitet ved at de kan gjennomføre kontrollen når det passer for dem, forklarer avdelingsdirektør Henning Harsem i Statens vegvesen.

Hvert år gjennomføres det over to millioner EU-kontroller i Norge. Omtrent en tredel av disse er etterkontroller.

Den nye ordningen vil fases inn etter hvert som kjøretøyene er til kontroll. Det er ikke slik at alle biler plutselig får ny frist i februar.

– Den fristen du har ved overgangen, gjelder til du har gjennomført en ny kontroll. Deretter får du en ny frist basert på den datoen du utfører kontrollen, utdyper Harsem.

Kontrollintervallene forblir de samme som i dag, det vil si at personbiler stort sett skal inn første gang etter fire år og deretter annethvert år, mens kjøretøy over 7.500 kg skal sjekkes hvert år.

Tidligere sendte Statens vegvesen et purrebrev når kontrollfristen var utløpt. Nå kommer alle til å få tilsendt et påminnelsesbrev to måneder før den endelige kontrollfristen.

Hvis bilen ikke blir godkjent ved EU-kontrollen, vil du få to måneder på å utbedre feilene, men likevel ikke lengre frist enn du opprinnelig hadde.

Derfor er det viktig at du beregner nok tid til både kontroll og eventuell etterkontroll. Fristen er endelig.

De som ikke overholder fristen for godkjent EU-kontroll, kan få kjøretøyet avskiltet hvis de møter vegvesenet, politiet eller tolletaten langs veien.

– Det er lurt å sjekke når du har kontrollfrist, slik at du er godt forberedt og setter av nok tid til eventuelle reparasjoner og etterkontroll, oppfordrer Henning Harsem.

PS! Fristen for ditt kjøretøy finner du på: vegvesen.no/eukontroll, i mobil-appen «Bil og henger» og på kontrollseddelen du fikk utlevert ved forrige EU-kontroll.

(ANB)