(Siste)

Dette kommer fram i en ny undersøkelse utført av Respons Analyse for CTEK.

De som deltok i undersøkelsen kunne krysse av for inntil tre svaralternativer på spørsmålet om hva de bekymrer seg mest for i trafikken.

Øverst på bekymringslisten er syklister (38 prosent), tett fulgt av glatte veier (33 prosent) og råkjørere (28 prosent).

Nederst på listen finner vi biler som blokkerer midtfilen (3 prosent) og ikke å få startet bilen (5 prosent).

– Svarene overrasket oss. Vi vet at veldig mange opplever motorstans eller at bilen ikke starter som følge av flatt batteri, som noen av de mest vanlige bilproblemene i Norge. Likevel ser vi at svært få bekymrer seg for det, sier Stefan Magnusson, salgssjef for CTEK.

Da svenske bilførere ble stilt det samme spørsmålet tidligere i år, var svarene helt annerledes. 60 prosent av de spurte bekymret seg mest for andre som ikke bruker blinklys. Bare 11 prosent bekymret seg for syklister.

– Det er interessant å se at det er så store forskjeller mellom landene, sier Magnusson.

Dette bekymrer nordmenn mest i trafikken i 2018:

 • 1. Syklister 38 prosent
 • 2. Glatte veier 33 prosent
 • 3. Når andre kjører for fort 28 prosent
 • 4. Fotgjengere 26 prosent
 • 5. At andre ikke bruker blinklys 23 prosent
 • 6. Når andre kjører for sakte 11 prosent
 • 7. Å få motorstans 10 prosent
 • 8. Trafikkork 9 prosent
 • 9. At jeg ikke skal få startet bilen 5 prosent
 • 10. Når andre blokkerer midtfilen 3 prosent

Dette bekymrer svensker mest i trafikken i 2018:

 • 1. At andre ikke bruker blinklys 60 prosent
 • 2. Andre som trenger seg fram i en bilkø 57 prosent
 • 3. Når andre kjører for sakte 30 prosent
 • 4. Trafikkork 28 prosent
 • 5. Når andre blokkerer midtfilen 17 prosent
 • 6. Når andre kjører for fort 16 prosent
 • 7. Glatte veier 13 prosent
 • 8. Syklister 11 prosent
 • 9. At jeg ikke skal få startet bilen 5 prosent
 • 10. Skrikende barn i baksetet 3 prosent

(ANB)