(Siste)

Vegvesenet tror likevel utfarten i høstferien skal gå greit.

Forberedelsene til den store NATO-øvelsen Trident Juncture med 40.000 soldater er i full gang. Militærkjøretøyer er blitt kjørt innover i kolonner fra havner rundt om i landet til stedene der øvelsene skal skje. Til sammen skal over 10.000 kjøretøyer utplasseres.

De fleste kjøres på veiene, midt i vanlig norsk trafikk.

Knutepunkt

Norske bilister som daglig sitter i køer, har uttrykt bekymring for at det blir enda verre, særlig ved knutepunkter og ved veiarbeider der det allerede er store utfordringer.

– Vi ser at veiene så langt har slukt transporten av militærkjøretøyene uten problemer. Og jeg kan si nå at utfart og trafikken i forbindelsen med høstferien neppe vil bli påvirket, sier seksjonssjef Hans Olav Halvorsen i Statens vegvesen.

Vegvesenet har lagt ned forbud mot transport i rushtiden, og ifølge Halvorsen har ikke dette vært noe problem. De ansvarlige for NATO-øvelsen ønsker heller ikke å risikere at deres kolonner blir stående fast i køer.

Saken fortsetter under bildet.

Høstferien er i uke 40 og 41, avhengig av hvor i landet du bor.

– Til tross for at vi har hatt flere tusen biler i kolonner, er det gått smertefritt sier Halvorsen.

Militærkjøretøyene skal til øvelsesområdet som strekker seg mellom Ørland, sør for Trondheim til nord for Rena i Østerdalen i Hedmark. De siste forberedelsene og selve øvelsen skjer fra 25. oktober til 7. november.

Pakkes ned

I slutten av november starter den såkalte redeployeringsfasen der alt utstyr pakkes ned igjen og fraktes ut av landet. Dette skal være ferdig innen jul.

På det tidspunktet blir det nok forsinkelser i trafikken på riksvei 3. Bilreisende og sivil transport som skal mellom Oslo og Trondheim, anbefales å velge E6 via Gudbrandsdalen.

Øvelser i den samme perioden kan også gi forsinkelser på fylkesvei 26 mellom Nybergsund til Tolga (Hedmark), fylkesvei 29 mellom Alvdal (Hedmark) og Hjerkinn (Oppland) og fylkesvei 30 mellom Koppang (Hedmark) og Røros (Trøndelag).

Det har vært få hendelser så langt og kun to episoder som er registrert hos vegtrafikksentralen. På Østlandet kjørte et militærkjøretøy i autovernet og gjorde skader, mens det i Midt-Norge ble gjennomført en bilberging av et militært kjøretøy. Selve bergingen ble gjort av et annet militærkjøretøy. (ANB-NTB)

Her blir trafikken påvirket:

Dette er norske veier som vil bli brukt til militærtransport i forbindelse med NATO-øvelsen Trident Juncture:

 • Hedmark
 • Veier som blir brukt til transport av militærutstyr:E6 nordover til Kolomoen
 • Riksvei 3 fra Kolomoen og nordover til Ulsberg (Trøndelag)
 • Veier som også vil bli brukt:
 • E16 fra Kløfta til Skarnes
 • Fylkesvei 24 fra Skarnes til Stange
 • Riksvei 2 fra Magnor (riksgrensen Sverige) til Elverum

Mellom 25. oktober til 7. november, mens selve øvelsen skjer i terrenget, vil trafikken på riksvei 3 bli påvirket. Det anbefales å velge E6 gjennom Gudbrandsdalen mellom Oslo og Trondheim.

 • Fylkesvei 26 mellom Nybergsund og Tolga
 • Fylkesvei 29 mellom Hjerkinn og Alvdal
 • Fylkesvei 30 mellom Koppang og Røros

Andre veier i området vil også bli brukt.

 • Oppland

Mest berørte veier:

 • E 136 fra Åndalsnes (Møre og Romsdal) l til Dombås
 • E6 fra Dombås til Hjerkinn
 • Møre og Romsdal
 • Mest brukte veier:
 • E39 fra Molde til Klett (Trøndelag)
 • E136 fra Åndalsnes til Dombås (Oppland)
 • Riksvei 70 fra Kristiansund til Oppdal (Trøndelag)
 • Fylkesvei 65 fra Surnadalsøra til Orkanger (Trøndelag)

Andre veier kan også bli brukt.

 • Trøndelag

Veiaksene som blir mest berørt, er:

 • E6 mellom Skogn og Dombås
 • E39 mellom Klett og Molde
 • Fylkesvei 30 mellom Støren og Tynset
 • Fylkesvei 31 mellom Røros og Vauldalen (Riksgrensen Sverige)
 • Fylkesvei 65 mellom Orkanger og Surnadalsøra
 • Riksvei 3 mellom Ulsberg og Elverum
 • Østfold

Veier som blir berørt:

 • Riksvei 111 fra Fredrikstad til Årum,
 • E6 fra Årum og nordover

Veistrekninger som også vil bli brukt:

 • E18
 • Riksvei 22
 • Fylkesvei 120
 • Riksvei 111 fra Årum til E18


 • Oslo og Akershus

Veier som blir berørt:

 • E6
 • Nordby-tunnelen: Det blir ikke kjørt militærkolonner i rushtiden.
 • E18 fra Mysen til Vinterbro
 • E16 fra Kløfta til Skarnes
 • Riksvei 22
 • Riksvei 120
 • Riksvei 159
 • Fylkesvei 152